Forte anordnar regelbundet seminarier och konferenser inom angelägna och samhällsrelevanta områden. På seminarierna får forskare får möjlighet att presentera sin forskning, och samhällsföreträdare och praktiker får möjlighet att diskutera frågeställningar.

Alla Fortes seminarier filmas så att också du som inte kunde närvara kan ta del av innehållet i efterhand. Här hittar du filmer från våra senaste seminarier. Fler filmer hittar du på Fortes YouTube-kanal.

Forte Talks 2024

Konferens 15 maj 2024

Äldre och läkemedel – kunskap och utmaningar

Webbinarium 23 april 2024 om Fortes ”Forskning i korthet” om äldre och läkemedel, börjar 22 sekunder in i filmen. Svar på frågor som inte hann besvaras på webbinariet finns publicerade på evenemangets sida (länkad till i rubriken ovan).

Hemsjukvårdens osynliga sjuksköterskor

Webbinarium 21 mars 2024, börjar 01.58 in i filmen. Svar på frågor som inte hann besvaras på webbinariet finns publicerade på evenemangets sida (länkad till i rubriken ovan).

Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga

Webbinarium 14 mars 2024

Hur kan alla barn och unga få en meningsfull fritid?

Seminarium 31 januari 2024

Förstå och undvik negativa effekter av psykosociala insatser

Webbinarium 7 december 2023

Förslag: Stärkt finansiering till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar

Webbinarium 6 december 2023

Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

Webbinarium 21 november 2023 – ett samarbete mellan Forte, Afa Försäkring och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

När hemma blir kontor – vilka vinner på det?

Webbinarium 18 oktober 2023

Förskolans roll för psykisk hälsa och en jämlik start i livet

Webbinarium 1 juni 2023

Olika perspektiv på prioritering av insatser inom socialtjänsten

Webbinarium 4 maj 2023

Svårnådda grupper vid utvärdering av insatser – utmaningar och lösningar

Webbinarium 17 mars 2023

Ny teknik, geografisk rörlighet och migration – hur ser kvinnors arbetsliv ut år 2035?

Webbinarium 8 mars 2023

Informationsmöte om utlysningen ”Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023”

Informationsmöte 28 oktober 2022

Brukarmedverkan och delaktighet – självklart, men hur då?

Webbinarium 14 oktober 2022

Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

Webbinarium 13 oktober 2022

Almedalen 2022: Hur kan vi vända trenden för psykisk ohälsa hos unga?

Seminarium i Almedalen 4 juli 2022

Almedalen 2022: Våld i nära relationer ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?

Seminarium i Almedalen 4 juli 2022

Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på äldre med nedsatt kognitiv förmåga?

Webbinarium 18 maj 2022

Forte Talks 2022: Vägval för välfärden

Digital konferens 3 maj 2022

Utveckling av nya insatser inom socialtjänsten: Hur kan forskare och professionella samarbeta?

Webbinarium 11 mars 2022

Stress och press – Hur kan vi förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken?

Webbinarium 8 mars 2022

Våldet ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?

Webbinarium 27 februari

Webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Webbinarium 17 nobember 2021

Digitalt informationsmöte om förändringar av den årliga öppna utlysningen

Informationsmöte 21 oktober 2021