Forte anordnar regelbundet seminarier och konferenser inom angelägna och samhällsrelevanta områden. På seminarierna får forskare får möjlighet att presentera sin forskning, och samhällsföreträdare och praktiker får möjlighet att diskutera frågeställningar.

Alla Fortes seminarier filmas så att också du som inte kunde närvara kan ta del av innehållet i efterhand. Här hittar du filmer från våra senaste seminarier. Fler filmer hittar du på Fortes YouTube-kanal.

Förskolans roll för psykisk hälsa och en jämlik start i livet

Webbinarium 1 juni 2023

Olika perspektiv på prioritering av insatser inom socialtjänsten

Webbinarium 4 maj 2023

Svårnådda grupper vid utvärdering av insatser – utmaningar och lösningar

Webbinarium 17 mars 2023

Ny teknik, geografisk rörlighet och migration – hur ser kvinnors arbetsliv ut år 2035?

Webbinarium 8 mars 2023

Informationsmöte om utlysningen ”Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023”

Informationsmöte 28 oktober 2022

Brukarmedverkan och delaktighet – självklart, men hur då?

Webbinarium 14 oktober 2022

Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

Webbinarium 13 oktober 2022

Almedalen 2022: Hur kan vi vända trenden för psykisk ohälsa hos unga?

Seminarium i Almedalen 4 juli 2022

Almedalen 2022: Våld i nära relationer ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?

Seminarium i Almedalen 4 juli 2022

Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på äldre med nedsatt kognitiv förmåga?

Webbinarium 18 maj 2022

Forte Talks 2022: Vägval för välfärden

Digital konferens 3 maj 2022

Utveckling av nya insatser inom socialtjänsten: Hur kan forskare och professionella samarbeta?

Webbinarium 11 mars 2022

Stress och press – Hur kan vi förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken?

Webbinarium 8 mars 2022

Våldet ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?

Webbinarium 27 februari

Webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Webbinarium 17 nobember 2021

Digitalt informationsmöte om förändringar av den årliga öppna utlysningen

Informationsmöte 21 oktober 2021