Fortes tioåriga program inom tillämpad välfärdsforskning ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar och den forskning som finansieras inom programmet.

Pågående forskning inom programmet

Finansierat I dag finansieras 17 forskningsprojekt, fem praktiknära forskartjänster, fem forskningsprogram, nio planeringsbidrag, två systematiska översikter och fem postdoktjänster genom programmet.

Strategisk forskningsagenda anger inriktningen

Rapport Forte har tagit fram en strategisk agenda för forskningsprogrammet om tillämpad välfärd. Agendan anger inriktningen för den forskning som ska finansieras under hela programmets livslängd.

Forskarskola för samman forskning och praktik

Finansierat Under 2018 initierade Forte en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Forskarskolan drivs av universiteten i Lund och Malmö och ska bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten.

Rapporter och publikationer

Läsning Inom programmet gör Forte kunskapssammanställningar och analyserar forskningsbehov på området. Här hittar du alla publikationer inom programmet.

Senaste nytt om programmet

Aktuellt Här hittar du en lista med de senaste nyheterna i programmet.

Öppen utlysning

Utlysning Forte utlyser medel inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen erbjuder fem olika bidragsformer och är inriktad på åtta prioriterade områden. Totalt avsätts cirka 73 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Kommande utlysningar

Finansiering Forte har tagit fram en plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2021–2022.

Tidigare utlysningar

Finansiering Här hittar du information om de utlysningar som tidigare har genomförts inom programmet.

Kommande evenemang

Den 5 februari, Lund: Konferens om praktiknära forskning i socialtjänsten.

 

Kontaktpersoner

Stella Jacobson, programansvarig
stella.jacobson@forte.se

Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig
staffan.arvidsson@forte.se

Teresia Weinberg, forskningssekreterare
teresia.weinbeg@forte.se