Fortes tioåriga program inom tillämpad välfärdsforskning ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar och den forskning som finansieras inom programmet.

Om programmet om tillämpad välfärdsforskning

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om programmet om tillämpad välfärdsforskning »

Utlysningar

Det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Hittills har programmet genomfört tre utlysningar. Nästa utlysning öppnar den 10 december 2020.

Läs om kommande och tidigare utlysningar inom programmet »

Pågående forskning

Inom det nationella programmet om tillämpad välfärd finansieras i dag 26 forskningsprojekt, fem praktiknära forskartjänster, fem postdoktjänster, fem forskningsprogram, 15 planeringsbidrag, fyra systematiska översikter, tre nätverksbidrag och en forskarskola.

Läs om den forskning som finansieras inom programmet »

Relaterat innehåll