Fortes tioåriga program inom tillämpad välfärdsforskning ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar och den forskning som finansieras inom programmet.

Senaste nyheterna om programmet

2019-03-26 Ny rapport pekar på angelägna forskningsbehov i socialtjänsten

2019-02-13 Forte pekar ut inriktningen för framtidens forskning om socialtjänsten

2018-08-28 Lunds och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare

2018-08-28 Ny forskning ska stärka socialtjänsten

Tidigare utlysningar inom programmet

2019-03-05–2019-04-16Tillämpad välfärdsforskning 2019

2018-02-28–2018-04-12 Tillämpad välfärdsforskning 2018

2018-02-28–2018-05-15 Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Kontaktpersoner

Stella Jacobson, programansvarig
stella.jacobson@forte.se

Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig
staffan.arvidsson@forte.se