Fortes tioåriga program inom tillämpad välfärdsforskning ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar och den forskning som finansieras inom programmet.

Pågående forskning inom programmet

Finansierat I dag finansieras 26 forskningsprojekt, fem praktiknära forskartjänster, fem postdoktjänster, fem forskningsprogram, 15 planeringsbidrag, fyra systematiska översikter, tre nätverksbidrag och en forskarskola inom programmet.

Strategisk forskningsagenda anger inriktningen

Rapport Forte har tagit fram en strategisk agenda för forskningsprogrammet om tillämpad välfärd. Agendan anger inriktningen för den forskning som ska finansieras under hela programmets livslängd.

Forskarskola för samman forskning och praktik

Finansierat Under 2018 initierade Forte en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Forskarskolan drivs av universiteten i Lund och Malmö och ska bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten.

Rapporter och publikationer

Läsning Inom programmet gör Forte kunskapssammanställningar och analyserar forskningsbehov på området. Här hittar du alla publikationer inom programmet.

– Forskningen ska stärka socialtjänsten och förbättra människors livssituation

Intervju Omkring 800 000 personer tar varje år del av socialtjänstens insatser. Stella Jacobson, ansvarig för Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning, menar att det är viktigt att insatserna bygger på vetenskaplig kunskap och att forskningen belyser frågor som är viktiga för socialtjänstens verksamhet.

Senaste nytt om programmet

Aktuellt Här hittar du en lista med de senaste nyheterna i programmet.

Kommande utlysningar

Finansiering Forte har tagit fram en plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2021–2022.

Tidigare utlysningar

Finansiering Här hittar du information om de utlysningar som tidigare har genomförts inom programmet.

Kontaktpersoner

Stella Jacobson, programansvarig
stella.jacobson@forte.se

Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig
staffan.arvidsson@forte.se

Teresia Weinberg, forskningssekreterare
teresia.weinbeg@forte.se