Fortes tioåriga program inom tillämpad välfärdsforskning ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar och den forskning som finansieras inom programmet.

Kommande evenemang

Seminarium om tillämpad välfärdsforskning

25 september 2019, Umeå universitet

Träffa Forte vid Socialchefsdagarna 2019

26 september 2019, Nolia, Umeå

Mötesplatsträff om samverkan och samskapande i forskning

8 oktober 2019, Stockholm

Seminarium om tillämpad välfärdsforskning

22 oktober 2019, AF-borgen, Lund

Forte på Socionomdagarna 2019

20 november 2019, Stockholmsmässan, Älvsjö

Socialtjänstforum 2019

21-22 november 2019, Quality Hotel 11, Göteborg

Kontaktpersoner

Stella Jacobson, programansvarig
stella.jacobson@forte.se

Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig
staffan.arvidsson@forte.se