Forte finansierar svenska forskare i olika europeiska forskningssamarbeten, och deltar i flera forskningsprogram, kommittéer, projekt och nätverk för att öka samverkan och det svenska deltagandet på den europeiska forskningsarenan. Här kan du läsa mer om våra europeiska samarbeten.

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, för perioden 2021–2027. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet i med att föra fram Sveriges ståndpunkter i EU-kommissionens programkommittéer. Vi lyfter aktuella kunskapsluckor och forskningsbehov inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd och har fokus på social hållbarhet och Agenda 2030 när forsknings- och innovationsinriktningar beslutas och satsningar utformas.

Läs mer om Forte i Horisont Europa »

Science Europe

Science Europe är en förening för forskningsfinansiärer och forskningsutförare i Europa som Forte aktivt deltar i. Föreningen arbetar för att stärka den europeiska forskningen och underlätta samarbete mellan olika forskningsaktörer. Just nu deltar Forte i tre av Science Europes arbetsgrupper: Open Science, Research Culture och Communication.

Läs mer om Science Europe

NORFACE – Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Nätverket NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) består av ett partnerskap av nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder med inriktning på forskning inom områden samhälls- och beteendevetenskap. Forte och Vetenskapsrådet är Sveriges representanter I NORFACE.

Läs mer om NORFACE

Ensuring Value in Research (EViR)

Forte är medlem i ett internationellt nätverk av forskningsfinansiärer, Ensuring Value in Research (EViR) som startade 2016. Nätverkets mål är att tillsammans dela erfarenheter och kunskap och utveckla nya sätt att öka nyttan av finansierad forskning. Forte sitter med i EViR:s styrgrupp och utgör därmed en central roll i planerings- och utvecklingsarbetet av själva nätverket.

Läs mer om EViR

CHANSE  – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

Forte har tillsammans med 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder, gått ihop i det EU-finansierade samarbetsprojektet CHANSE. Syftet med samarbetet är att göra en gemensam utlysning under 2021 med titeln: ”Transformations: social and cultural dynamics in the digital age” och sedan följa projekten som finansieras genom utlysningen. Utlysningen stängde i december 2021 och beslut kommer att tas i maj/juni 2022 med projektstart september/november 2022.

Läs mer om samarbetsprojektet CHANSE

Kontaktperson: Aiga Giangiacomo
aiga.giangiacomo@forte.se

Tidigare ramprogram ’Horizon 2020’

Forte deltar i två initiativ som startade inom det förra ramprogrammet Horizon 2020:

Joint Programme More Years Better Lives (JPI MYBL) – forskning kring utmaningar och möjligheter till följd av en växande andel äldre personer i vår befolkning. Läs mer om MYBL

Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) – forskning riktad mot att hitta orsaker, utveckla botemedel och identifiera vårdformer för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Läs mer om JPND