Forte finansierar svenska forskare i olika europeiska forskningssamarbeten, och deltar i flera forskningsprogram, kommittéer, projekt och nätverk för att öka samverkan och det svenska deltagandet på den europeiska forskningsarenan. Här kan du läsa mer om våra europeiska samarbeten.

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, för perioden 2021–2027. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet i med att föra fram Sveriges ståndpunkter i EU-kommissionens programkommittéer. Vi lyfter aktuella kunskapsluckor och forskningsbehov inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd och har fokus på social hållbarhet och Agenda 2030 när forsknings- och innovationsinriktningar beslutas och satsningar utformas.

Läs mer om Forte i Horisont Europa »

Science Europe

Science Europe är en förening för forskningsfinansiärer och forskningsutförare i Europa som Forte aktivt deltar i. Föreningen arbetar för att stärka den europeiska forskningen och underlätta samarbete mellan olika forskningsaktörer. Just nu deltar Forte i tre av Science Europes arbetsgrupper: Open Science, Research Culture och Communication.

Läs mer om Science Europe

NORFACE – Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Nätverket NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) består av ett partnerskap av nationella forskningsfinansiärer från tjugo europeiska länder med inriktning på forskning inom områden samhälls- och beteendevetenskap. Forte och Vetenskapsrådet är Sveriges representanter i NORFACE.

Läs mer om NORFACE

CHANSE  – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

Forte har tillsammans med 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder, gått ihop i det EU-finansierade samarbetsprojektet CHANSE. Syftet med samarbetet är att göra en gemensam utlysning under 2021 med titeln: ”Transformations: social and cultural dynamics in the digital age” och sedan följa projekten som finansieras genom utlysningen. Utlysningen stängde i december 2021 och beslut fattades i maj/juni 2022 med projektstart september/november 2022. Under 2023 var Forte delaktig i ytterligare en utlysning: Förbättra välbefinnande för framtiden. Bakom utlysningen stod CHANSE i samarbete med NORFACE.

Läs mer om samarbetsprojektet CHANSE

Kontaktperson: Aiga Giangiacomo
aiga.giangiacomo@forte.se

Tidigare ramprogram ’Horizon 2020’

Forte deltar i två initiativ som startade inom det förra ramprogrammet Horizon 2020:

Joint Programme More Years Better Lives (JPI MYBL) – forskning kring utmaningar och möjligheter till följd av en växande andel äldre personer i vår befolkning. Läs mer om MYBL

Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) – forskning riktad mot att hitta orsaker, utveckla botemedel och identifiera vårdformer för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Läs mer om JPND