Inom det nationella forskningsprogram Tillämpad välfärdsforskning finansieras en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan har fått en projektfinansiering på 87 miljoner kronor för att 30 yrkesverksamma inom socialtjänsten ska studera till en licentiatexamen på halvtid.

Syftet med forskarskolan är att föra forskning närmare verkligheten. För att öka kompetensen samt främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten bedriver forskarskolan behovsinriktad och praktiknära forskning.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med arbetsgivaren och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) bedrivs av Lunds universitet och Malmö universitet i samverkan med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Mellan 2019-2021 antogs 30 yrkesverksamma till doktorandstudier på halvtid. Inga fler antagningar kommer att göras inom ramen för denna satsning. På forskarskolans webbsida kan du läsa mer om forskarskolans verksamhet och de pågående forskningsprojekten.

Läs mer på Forskarskolans webbplats »