Nedan följer information om vad som ska redovisas i Fortes formulär ’Generell vetenskaplig återrapportering’ som vanligtvis berör Fortes mindre bidrag så som: konferensbidrag, gästforskarbidrag, planeringsbidrag, nyttiggörandebidrag, samverkansbidrag och tidskriftsbidrag.

Sammanfattning av resultat* (svenska, max 4 000 tecken)

Skriv sammanfattning av resultat på svenska.

Sammanfattning av resultat* (engelska, max 4 000 tecken)

Skriv sammanfattning av resultat på engelska.

Publikationer (relevanta för bidraget, max 4 000 tecken)

Redovisa publikationer.

Projektdeltagarinformation

Följande uppgifter per deltagare fylls i (om relevant för bidraget):

  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

SCB-koder* (tre nivåer)

För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, klassificerar vi alla bidrag enligt Statistikmyndigheten SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. Välj forskningsämne i tre nivåer.