Här kan du läsa om de postdokprojekt som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2019

Vad händer i interprofessionell teamsamverkan kring barn? Barns, vårdnadshavares och professionellas roller och perspektiv på påverkan och erfarenheter

Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder

Automatiserat beslutsfattande i Socialtjänsten: en tillämpad studie av spänningsfälten mellan olika logiker som styr institutioner, organisationer och professioner inom försörjningsstöd

Start 2018

Informell organisering i specialiserad individ- och familjeomsorg – en outforskad väg till sammanhållen hjälp för klienter med komplexa behov