Resultat av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför är Forte en del av cOAlition S, en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Tillsammans står vi bakom initiativet Plan S.

Vad är Plan S och cOAlition S?

Plan S är ett initiativ för publicering med öppen tillgång som lanserades 2018 av Science Europe, ett samarbetsorgan för europeiska forskningsfinansiärer. Målet med Plan S är att resultat från forskning som har bedrivits med bidrag från offentliga forskningsfinansiärer ska publiceras med omedelbar öppen tillgång, så kallad open access (OA).

Planen stöds av cOAlition S, en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer där Forte ingår. Från Sverige deltar även Formas och Vinnova i cOAlition S.

Varför behövs Plan S?

Att så många som möjligt kan ta del av resultaten från offentligt finansierad forskning är viktigt. Dagens system för vetenskaplig publicering innebär att en stor del av resultaten från forskning är inlåsta bakom kostsamma betalväggar och inte når ut till myndigheter, organisationer och övriga brukare av forskningsresultat. Systemet innebär också att forskarna förlorar rättigheten till sina publikationer och att förlag tar ut kostnader för återanvändning av material från artiklar.

När implementeras Plan S?

Från och med 2021 kommer Forte att implementera de krav och villkor som ingår i Plan S. Det betyder att resultat av forskning som beviljats medel från och med 2021 eller senare ska publiceras med öppen tillgång.

För medel beviljade av Forte till och med 2020 gäller att forskningsresultaten ska publiceras fritt tillgängliga med högst sex månaders fördröjning.

Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång »

Hur ska omställningen ske?

Kostnader för publicering med öppen tillgång ska inte belasta enskilda forskare, utan ska täckas med gemensamma finansieringslösningar mellan forskningsfinansiärer, bibliotek och förlag. Forte arbetar därför för att bidra till gemensam finansiering av open access-tidskrifter.

En viktig aktör i omställningen mot öppen tillgång är Bibsamkonsortiet, som är lärosätenas och forskningsinstitutioners samarbetsorgan för prenumerationer och avtal med förlag. Redan i dag har Bibsamkonsortiet, tillsammans med Kungliga Biblioteket, förhandlat fram avtal med ett antal stora förlag. Avtalen innefattar både prenumeration för läsning och publicering med öppen tillgång.

Forte deltar också i det internationella samarbetet mellan forskningsfinansiärer för att implementera plan S på ett välfungerande sätt. I det ingår ambitionen att få med fler forskningsfinansiärer i samarbetet, samt att föra diskussioner med förlag, bibliotek och andra aktörer om hur betalningsströmmarna kan läggas om.

Hur vet jag om en tidskrift uppfyller kraven?

cOAlition S har utvecklat ett digitalt verktyg, ”Journal Checker Tool”, där forskare enkelt kan få information om huruvida en tidskrift går i linje med kraven i Plan S.