Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar.

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4). Besvarad: 2022-05-03

Från delar till helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Besvarad 2022-04-27

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Besvarad: 2021-09-30

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Besvarad: 2021-09-30

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69). Besvarad: 2021-06-07

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59). Besvarad: 2021-04-26

En gemensam angelägenhet, Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46). Besvarad: 2021-03-23

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). Besvarad: 2021-03-19

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). Besvarad: 2021-03-15

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). Besvarad: 2021-02-11

EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM(2020) 761 final). Besvarad: 2021-02-08

Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24). Besvarad 2021-02-02

Hållbar socialtjänst –En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Besvarad 2021-02-01

Innovation genom Information (I2020/02346). Besvarad 2020-12-15