Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar.

Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48). Besvarad 19 februari 2024.

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (U2024/00153). Besvarad 14 februari 2024.

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19). Besvarad 31 januari 2024.

En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53). Besvarad 15 januari 2024.

Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27). Besvarad 11 december 2023.

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23). Besvarad 6 november 2023.

Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13). Besvarad 6 november 2023.

En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70). Besvarad 3 juli 2023.