Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar.

En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70). Besvarad: 2023-07-03

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4). Besvarad: 2022-05-03

Från delar till helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Besvarad 2022-04-27

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Besvarad: 2021-09-30

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Besvarad: 2021-09-30

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69). Besvarad: 2021-06-07

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59). Besvarad: 2021-04-26

En gemensam angelägenhet, Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46). Besvarad: 2021-03-23

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). Besvarad: 2021-03-19

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). Besvarad: 2021-03-15

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). Besvarad: 2021-02-11