Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Hit hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar, de äldres välfärd och levnadsförhållanden liksom de äldres roll i samhället. Vi gör riktade satsningar, kommunicerar forskning och arbetar tillsammans med andra för att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används.

Äldrefrågorna har börjat klättra

Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre. Om tio år beräknas tre miljoner människor i Sverige vara över 60 år och 90-åringarna är redan dubbelt så många som för 50 år sedan. Men medan vissa kan leva livets glada dagar långt in på ålderns höst, kan andra ha en kämpigare tillvaro. Alla äldre är olika och forskning visar att de socioekonomiska skillnaderna kommer få större påverkan på våra liv ju äldre vi blir.

Den ökande andelen äldre gör också att fler kommer leva med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det ställer krav på vård och omsorg, vars brister blev ännu tydligare under pandemin. Äldrefrågorna finns i dag högt upp på den politiska dagordningen. Att fortsätta ta fram ny kunskap kring äldre är viktigt för att vi ska kunna lösa utmaningar som påverkar vårt samhälle och våra äldre på många sätt.

Vilka är de äldre?

I vår målgrupp ingår främst personer som är 65 år och uppåt. Forskningen kan också röra dem som finns runtomkring den äldre personen, till exempel närstående och personal inom vård och omsorg. Äldreforskningen är bred, tvärvetenskaplig och rör många olika frågor.

Prioriterade forskningsområden

Under 2023 blev inriktningsförklaringen för äldreområdet klar. I den beskrivs Fortes äldreuppdrag, vilka fem områden vi identifierat där behovet av ny kunskap är extra stort, vilka Fortes mål med äldresatsningen är på kort- och lång sikt, och hur vi jobbar för att nå målen.

Läs mer i inriktningsförklaringen för äldreområdet (pdf)

Webbinarium och rapport om äldre och läkemedel

Webbinarium och rapport Läkemedel är viktiga för att förlänga liv och ge en bra vardag. Men för äldre finns det flera utmaningar för en säker och effektiv läkemedelsbehandling. Äldre har ofta flera sjukdomar och får olika läkemedel som kan påverka varandra. För många kan det också vara svårt att följa läkemedelsordinationerna. Hur kan det bli bättre? Se webbinariet och läs rapporten, Forskning i korthet, om äldre och läkemedel.

Två äldreforskare: Därför forskar jag om det här!

Film Hur får vi äldre i rörelse? – Som fysioterapeut kändes det naturligt att forska inom hälso- och vårdvetenskap där människans (patientens) hälsa är i centrum. Så svarade forskaren Sofia Backåberg när vi frågade henne om varför hon forskar på just sitt ämne. I filmen berättar hon och Anna Dunér (som i sin tur forskar kring hjälpmedel för personer med demenssjukdom) mer om tankarna kring sina olika forskningsval.

Hur ger vi alla äldre ett gott liv?

Film På Forte tar vi ett samlat grepp om äldreforskningen och stöttar forskning för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande i Sverige. I filmen berättar vi mer om vårt strategiska arbete och vilka fem delområden vi identifierat – där vi ser att ny kunskap behövs extra mycket framöver.

Möten mellan barn och äldre gör hela skillnaden

Krönika Hur kan vi ge äldre en meningsfull vardag med mer glädje? Sedan 2022 driver idéburna Ersta diakoni ett äldreboende som delar utrymme med en förskola. De positiva effekterna av ökad samvaro över generationsgränserna är stora.

Bra kvalité börjar med personalen

Artikel Framtidens äldreomsorg står inför flera stora utmaningar. Den kanske viktigaste handlar om att lyssna på och ta hand om personalen. Det stärker kvaliteten och gynnar i slutändan de äldres hälsa och välbefinnande. Det anser Lena Rosenberg, ansvarig för forskningsprogrammet Future Care, som är på väg att avslutas efter sex års arbete.

Vilken teknik kan hjälpa oss hemma genom livet?

Film Följ med in i lägenhetslabbet och hör forskaren Steven Schmidt vid Lunds universitet berätta om studien där de söker efter smart teknik som intresserar människor, är lätt att använda och som kan stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande livet ut.

Äldreforskaren som inte vill sluta jobba

Artikel I fyrtio år har Ingmar Skoog ägnat sig åt forskning om äldre och han har varit med om hur kunskapen om åldrandet växt fram i rasande fart. Han har tagit till sig av vetenskapen om hur man ska leva för att hålla sig pigg; han motionerar, försöker sova bra och äter mer sallad än kött. "Det är också viktigt att hålla igång hjärnan och det gör man ju med forskning!"

Koll på tiden hjälper vid demens

Artikel Människor med demenssjukdom har ofta svårt att hantera tid, men forskning tyder på att elektroniska kalendrar kan hjälpa dem i vardagen. Under studien har forskarna dessutom gjort en upptäckt som kan leda till att fler får diagnos och insatser tidigt. Läs mer i artikeln från Forte Magasin.

161 miljoner till forskning om äldres hälsa och välbefinnande

Nyhet I ett beviljat program vill forskarna skapa ett unikt instrument för bedömning av ensamhet inom äldreomsorgen. De nitton projekten täcker allt ifrån hur par som lever med demens kan stödjas, till social isolering hos äldre hbtq-personer och utveckling av självmordspreventiva samtalsstöd.

Gammal är äldst - men är alla äldre gamla?

Artikel Trots sina unika erfarenheter, kunskaper och behov har äldre människor ofta klumpats ihop till en homogen grupp. Tack vare forskning får vi en mer nyanserad bild, så att människors olika behov kan mötas på ett bättre sätt.

Vad betyder en ny kärleksrelation på äldre dar?

Nyhet I dag höjer vi inte på ögonbrynen när media tar upp äldres intima relationer. Men så var det inte riktigt när forskarna Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård började intressera sig för frågorna.

Nyheter om äldreforskning

Nyheter Här hittar du Fortes samlade nyheter som rör äldreområdet.

Äldreområdet i Forte Magasin

Artiklar I vårt populärvetenskapliga magasin lyfts äldrefrågorna med jämna mellanrum. Artiklar inom ämnet finns samlade här.

Utlysningar

Forskningsmedel Här hittar du information om utlysningarna inom äldreområdet.

Finansierad forskning

Forskningsprojekt Läs om alla forskningsprojekt, forskningsprogram, postdokprojekt och forskningsnätverk som fått finansiering genom våra riktade äldresatsningar.

Publikationer och evenemang kring äldre

Läs och lyssna Forte tar fram och sprider kunskapssammanställningar på området. Ta del av våra publikationer och evenemang som rör äldre.