Fredag den 28 oktober klockan 09.30–10.30 anordnade Forte ett digitalt informationsmöte om utlysningen Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling. Syftet med mötet var att informera om utlysningen och möjliggöra för forskare att ställa frågor.

Under informationsmötet fanns möjlighet att ställa frågor via chatt. Medverkade gjorde utlysningsansvariga forskningssekreterare och handläggare. Mötet hölls på svenska men det gick bra att ställa frågor på engelska. Se inspelningen från informationsmötet här ovanför.

Om utlysningen

Forte utlyser 36 miljoner kronor till samskapande forskning för hållbar arbetslivsutveckling för åren 2023–2025. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om hur komplexa utmaningar på arbetslivsområdet kan lösas. Inom utlysningen erbjuds treåriga projektbidrag.

Samskapande i forskning är en metod som innebär att de som ska använda eller få nytta av forskningsresultaten är aktiva i forskningsprocessen. Ofta är syftet att lösa ett komplext problem där fler perspektiv kan öka möjligheten att nå fram. En utgångspunkt är att alla människor har erfarenheter och kompetenser som kan generera relevant kunskap av hög kvalitet.

Utlysningen är öppen 20 oktober 2022–17 januari 2023 och finansieras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning.