Området Arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och regleras. I detta ingår arbetsmarknadsrelationer, arbetsrättslig reglering, arbetsmarknadens parter samt studier av EU-rättens roll och hur den svenska modellen påverkas av förhållanden i omvärlden.

Området innefattar också forskning om matchning mellan utbildning och arbete, om in- och utträde på arbetsmarknaden samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader, pensioner och hur kvalifikationskrav utvecklas.

Beredningsgruppens medlemmar 2023

 • Ordförande

 • Jenny Julén Votinius

  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Liza Reisel

  Institutt for samfunnsforskning, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Edvard Johansson

  Nationalekonomiska institutionen, Åbo Akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Maritta Soininen

  Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Rickard Ulmestig

  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Jørgen Modalsli

  Handelshögskolan, Oslo Metropolitan University, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Ylva Ulfsdotter Eriksson

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Micheline van Riemsdijk

  Kulturgeografi, Uppsala universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Niklas Blomqvist

  Landsorganisationen i Sverige (LO), Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Shoresh Ibrahim

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad

  Samhällsrepresentant