Området Arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och regleras. I detta ingår arbetsmarknadsrelationer, arbetsrättslig reglering, arbetsmarknadens parter samt studier av EU-rättens roll och hur den svenska modellen påverkas av förhållanden i omvärlden.

Området innefattar också forskning om matchning mellan utbildning och arbete, om in- och utträde på arbetsmarknaden samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader, pensioner och hur kvalifikationskrav utvecklas.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Jenny Julén Votinius

  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Liza Reisel

  Institutt for samfunnsforskning, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Edvard Johansson

  Nationalekonomiska institutionen, Åbo Akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Maritta Soininen

  Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Carin Håkansta

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Jørgen Modalsli

  Samhällsvetenskapliga fakulteten, Oslo Metropolitan University, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Anna Sjögren

  Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anna Ilsøe

  Forskningscenter for Arbejdmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Niklas Blomqvist

  Landsorganisationen i Sverige (LO), Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Shoresh Ibrahim

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad

  Samhällsrepresentant