Området Arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och regleras. I detta ingår arbetsmarknadsrelationer, arbetsrättslig reglering, arbetsmarknadens parter samt studier av EU-rättens roll och hur den svenska modellen påverkas av förhållanden i omvärlden.

Området innefattar också forskning om matchning mellan utbildning och arbete, om in- och utträde på arbetsmarknaden samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader, pensioner och hur kvalifikationskrav utvecklas.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Jan Saarela

  Åbo Akademi, Finland

 • Ledamöter

 • Jenny Julén Votinius

  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Charlotta Magnusson

  Institutet för social forskning, Stockholms universitet, Sverige

 • Toumas Pekkarinen

  Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), Finland

 • Maritta Soininen

  Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Rickard Ulmestig

  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Sverige

 • Malin Wreder

  Landsorganisationen i Sverige (LO), Sverige

 • Ylva Ulfsdotter Eriksson

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

 • Micheline van Riemsdijk

  Kulturgeografi, Uppsala universitet, Sverige

 • Shoresh Ibrahim

  Allmänrepresentant, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad