Vill du veta mer om vad Forte har finansierat? I databasen SweCRIS finns information om våra beviljade bidrag. Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.

Forte publicerar information om alla våra beviljade projektbidrag i databasen SweCRIS (Swedish Current Research Information System). Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.

Vi är anslutna till SweCRIS för att svensk forskning ska kunna offentliggöras och kommuniceras. Till SweCRIS överför vi information om utlysningen, uppgifter om projektet och medverkande forskare, samt information om beslut som tagits om ansökan. Det kan till exempel handla om bidragsperioden och det beviljade beloppet.

Hantering av personuppgifter i SweCRIS

Personuppgifter om medverkande forskare publiceras aldrig offentligt i SweCRIS. Att publicera information om ditt bidrag i SweCRIS är frivilligt. Kontakta Forte om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till databasen. Information som finns registrerad i SweCRIS kan komma att lämnas ut till den högskola eller det universitet som är medelsförvaltare för bidraget.

Du som finns registrerad i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta mer.

Här kan du läsa mer om SweCRIS:

SweCRIS webbplats

Personuppgiftshantering i SweCRIS