Vill du veta mer om vad Forte har finansierat? I databasen SweCRIS finns information om våra beviljade bidrag. Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.

Swecris

Forte publicerar information om alla våra beviljade projektbidrag i databasen SweCRIS (Swedish Current Research Information System). Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.

Vi är anslutna till SweCRIS för att svensk forskning ska kunna offentliggöras och kommuniceras. Till SweCRIS överför vi information om utlysningen, uppgifter om projektet och medverkande forskare, samt information om beslut som tagits om ansökan. Det kan till exempel handla om bidragsperioden och det beviljade beloppet.

Till SweCRIS

Bidragsbeslut på forte.se

Listor över beviljade bidrag publiceras också löpande på Forte.se i samband med nya bidragsbeslut.

Fortes bidragsbeslut