Forte är en myndighet med cirka 35 anställda indelade i 3 olika avdelningar. Vårt arbete leds av en styrelse och generaldirektör Jonas Björck som myndighetschef.

Styrelse

Fortes styrelse har det yttersta ansvaret i alla beslut som rör Fortes verksamhet. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Läs mer om Fortes styrelse »

Forskning

Avdelningen för forskning ansvarar för utlysningar av forskningsmedel, internationella samarbeten, samt att kartlägga och identifiera forskningsbehov inom Fortes områden. Avdelningen tillhandahåller expertis kring utlysningar och villkor för bidragsformer, ansökningsberedning, sakkunniggranskning samt uppföljning.

Kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för all intern och extern kommunikation som rör Fortes verksamhet och den forskning som vi finansierar. Avdelningen arbetar för en aktiv dialog och samverkan kring våra forskningsområden, och ska bidra till att forskningsresultat förs ut och kommer till nytta i samhället.

Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för stöd till myndighetens styrelse, generaldirektör och huvudsekreterare samt generaldirektörens styrning av verksamheten. Avdelningen ansvarar också för administrativ samordning och service inklusive registratur och arkiv samt upphandlingsfrågor och har övergripande ansvar för HR-, budget- och IT-frågor samt juridiska frågor och säkerhetsfrågor.

Kontaktuppgifter till Fortes medarbetare »