Här listar vi de projekt som fått finansiering inom satsningen äldre 2022. Länkarna under beviljade projekt leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022

Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk forskning (ICMR) välkomnar ansökningar för samarbetsprojekt inom forskningsområdet åldrande och hälsa.

Beviljad forskning

Kognitiva konsekvenser av social utsatthet: en mixad metod studie om otrygghet och motstånd hos en åldrande befolkning i Indien och Sverige

Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet

Post Covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten

Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen i Sverige och Indien med fokus på näringsrik och kulturellt passande mat försörjning

Utveckling och genomförbarhet av en digital intervention för vanliga psykiska problem bland äldre

Läs mer

Om utlysningen ”Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022”

Bidragsbeslut i utlysningen ”Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022”