Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning under 2022. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022

Totalt avsätts 5 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beviljade projekt:

Laborocto: Åtta Forte-finansierade program i ett tvärvetenskapligt nätverk med syfte att långsiktigt främja forskning om arbetslivet

Hållbarhet, inkludering, produktivitet och rättvisa, och människors förändrade vägar genom arbetslivet – ett nätverk

Svenskt nätverk för forskning om inkluderande lokala arbetsmarknader

Läs mer

Om utlysningen: ”Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022” (PDF)