På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning 2020

I december 2019 öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen kommer att omfatta fem olika bidragsformer och inriktningen utgår från programmets åtta prioriterade forskningsområden.

Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2020” »

Internationell postdok 2020

I oktober 2019 kommer Forte att öppna en utlysning för ett nytt internationellt postdokprogram. Det nya internationella postdokprogrammet erbjuder tvååriga bidrag till postdokprojekt, där forskaren antingen reser från en svensk institution till ett annat land, eller från ett annat land till en svensk institution.

Läs mer om det internationella postdokprogrammet »