På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning 2020

I november 2019 planerar Forte att öppna en utlysning inom det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning. Mer information om bidragsformer och inriktning kommer i oktober.

Läs mer om det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning »

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa

I början av augusti 2019 öppnar Forte en utlysning om verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Utlysningen fokuserar på två områden: tidiga insatser mot psykisk ohälsa samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Läs mer om den kommande utlysningen om verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa »