På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning 2020

Den 10 december 2019 öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen kommer att omfatta fem olika bidragsformer och inriktningen utgår från programmets åtta prioriterade forskningsområden.

Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2020” »

Implementeringsforskning 2020

Den 12 december 2019 öppnar Forte en utlysning av projektbidrag för implementeringsforskning. Syftet med utlysningen är att fördjupa förståelsen för implementeringsproblematik i vid bemärkelse. Utlysningen beräknas stänga i mitten av februari 2020.

Läs mer om utlysningen ”Implementeringsforskning 2020” »