På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning – projekt-, postdokbidrag och bidrag till forskartjänster

I slutet av februari 2018 öppnar Forte den första utlysningen inom det nya 10-åriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. I utlysningen kommer du att kunna söka projekt- och postdokbidrag samt bidrag till forskartjänster på deltid för yrkesverksamma personer i socialtjänsten med doktorsexamen. Utlysningen omfattar upp till 30 miljoner kronor och beräknas stänga i mitten av april 2018.

Läs mer om utlysningen »

Tillämpad välfärdsforskning – finansiering av forskarskola

Forte kommer att utlysa medel för en forskarskola senast i början av mars 2018. Forskarskolan riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten som ska kunna avsätta tid åt forskning på deltid. Utbildningen leder till licentiatexamen. Satsningen ingår i det nationella programmet för tillämpad välfärd. Ansvaret för forskarskolan kommer att ges till två lärosäten i samverkan. Det är sedan de beviljade lärosätena som hanterar antagningen till utbildningen. Forskarskolan kommer att ha totalt ca 30 forskarplatser och intagningen kommer att fördelas på åren 2019-2021, med ca tio forskare per år.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd »