På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Forskning om funktionsnedsättning

Den 26 september 2018 öppnar en särskild utlysning för forskning om funktionsnedsättning. Omkring 50 miljoner kronor avsätts totalt för åren 2019 till 2022. Exempel på områden som uppmuntras inom utlysningen är forskning om aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning, forskning om kulturella värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning, forskning om intellektuell funktionsnedsättning samt teknik- och designforskning.

Inom utlysningen är det möjligt att ansöka om tre olika typer av bidrag: projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Utlysningen är öppen mellan den 26 september och den 15 november 2018, med projektstart 2019.

Läs mer om den kommande utlysningen »