På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Arbetslivets utmaningar 2021

Den 4 mars öppnar Forte utlysningen Arbetslivets utmaningar 2021”, som syftar till att stärka arbetslivsforskningen inom en rad områden där omfattningen av forskning i dag är otillräcklig. Forte satsar i den här utlysningen på programbidrag för att utveckla och stärka forskningsfältet. Totalt avsätts minst 200 miljoner kronor för åren 2021–2027.

Läs mer om utlysningen “Arbetslivets utmaningar 2021” »

Sociokulturell dynamik i en digital tidsålder

I mars 2021 öppnar en utlysning för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och sociokulturella processer. Fokus för utlysningen är den pågående digitala omställningen av samhället som kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Utlysningen är initierad av CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe).

Läs mer om utlysningen “Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age” »