På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Psykisk hälsa hos barn och ungdomar inom utsatta grupper

Den 27 mars 2018 öppnar Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en gemensam utlysning för forskning om psykisk hälsa hos nyanlända barn och ungdomar, samt hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Satsningen omfattar totalt 150 miljoner kronor över sex år. Bidrag beviljas för 3 år med möjlighet till 3 års förlängning.

Läs mer om utlysningen »