På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Notera att planeringen för kommande utlysningar är preliminär och att vissa detaljer och datum kan komma att förändras. Så fort det finns mer uppgifter kan du klicka på utlysningen för att ta del av informationen. Det kan även tillkomma fler utlysningar.

Utlysning Öppnar Stänger Beslut
Internationell utlysning: JPI More Years, Better Lives 5 mars 2024 Juni 2024 Oktober 2024
Projektbidrag inom prevention och folkhälsa April 2024 Juni 2024 Oktober 2024
Nyttiggörandebidrag Maj 2024 Augusti 2024 November 2024
Planeringsbidrag inom psykisk hälsa Maj 2024 Augusti 2024 December 2024
Projektbidrag inom äldreområdet Maj 2024 Augusti 2024 Nov/dec 2024
Gästforskarbidrag Juni 2024 Augusti 2024 Oktober 2024
Konferensbidrag II Juni 2024 September 2024 November 2024
Tidskriftsbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 November 2024
Nätverksbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 November 2024
Projektbidrag och nätverksbidrag inom arbetslivsområdet November 2024 2025 2025
Projektbidrag inom psykisk hälsa December 2024 2025 2025
Projektbidrag och forskningsöversikter inom tillämpad välfärdsforskning Höst 2024 Vår 2025 Vår 2025