På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Internationella bidrag, nätverksbidrag och tidskriftsbidrag 2018

Den 30 maj 2018 öppnar Forte en utlysning av ett antal mindre bidragsformer: gästforskarbidrag, konferensbidrag, nätverksbidrag och tidskriftsbidrag. Utlysningen, ”Internationella bidrag, nätverksbidrag och tidskriftsbidrag 2018”, planeras att stänga den 22 augusti 2018.

Läs mer om den kommande utlysningen »

Projektbidrag till forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

I maj 2018 öppnar Forte en utlysning för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Syftet med utlysningen är att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om den kommande utlysningen »