På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning 2019

I mars 2019 öppnar Forte den andra utlysningen inom programmet Tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen kommer bestå av fem bidragsformer. Syftet är att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänsten samt samverkan mellan forskare och praktik. Utlysningen öppnar den 5 mars och stänger den 18 april. Läs mer »

Internationella bidrag 2019 – Gästforskare In/Ut och Konferens

14 februari öppnar utlysningen Internationella bidrag 2019. Inom utlysningen erbjuds tre typer av bidrag: gästforskarbidrag för inresande forskare, gästforskarbidrag för utresande forskare samt konferensbidrag. Läs mer »