På denna sida hittar du information om Fortes planerade utlysningar. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Notera att planeringen för kommande utlysningar är preliminär och att vissa detaljer och datum kan komma att förändras. Så fort det finns mer uppgifter kan du klicka på utlysningen för att ta del av informationen. Det kan även tillkomma fler utlysningar under året.

Utlysning Öppnar Stänger Beslut
Gästforskarbidrag 12 juni 2024 28 augusti 2024 Oktober 2024
Konferensbidrag II 12 juni 2024 10 september 2024 Nov/dec 2024
Tidskriftsbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 Nov/dec 2024
Nätverksbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 Nov/dec 2024
Projektbidrag och forskningsöversikter inom tillämpad välfärdsforskning Oktober 2024 November 2024 2025
Projektbidrag och etableringsbidrag inom arbetslivsområdet November 2024 Februari 2025 2025
Projektbidrag inom psykisk hälsa (allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd) November 2024 Februari 2025 2025