På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Tillämpad välfärdsforskning 2021

I december öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet tillämpad välfärdsforskning. Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik. Utlysningen består av tre olika bidragsformer: Projektbidrag, programbidrag och internationellt postdokbidrag.

Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2021” »