På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du på sidan aktuella utlysningar.

Notera att planeringen för kommande utlysningar är preliminär och att vissa detaljer och datum kan komma att förändras. Så fort det finns mer uppgifter kan du klicka på utlysningen för att ta del av informationen. Det kan även tillkomma fler utlysningar under året.

Utlysning Öppnar Stänger Beslut
Projektbidrag inom äldreområdet 14 maj 2024 20 augusti 2024 Nov/dec 2024
Projektbidrag för insamling och hantering av data 14 maj 2024 15 augusti 2024 Nov/dec 2024
Planeringsbidrag inom psykisk hälsa 16 maj 2024 21 augusti 2024 Nov/dec 2024
Nyttiggörandebidrag 22 maj 2024 22 augusti 2024 Nov/dec 2024
Gästforskarbidrag Juni 2024 Augusti 2024 Oktober 2024
Konferensbidrag II Juni 2024 September 2024 Nov/dec 2024
Tidskriftsbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 Nov/dec 2024
Nätverksbidrag Augusti 2024 Oktober 2024 Nov/dec 2024
Projektbidrag och forskningsöversikter inom tillämpad välfärdsforskning Oktober 2024 November 2024 2025
Projektbidrag och etableringsbidrag inom arbetslivsområdet November 2024 Februari 2025 2025
Projektbidrag inom psykisk hälsa December 2024 2025 2025