Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom ramen för Fortes särskilda satsning på prevention och folkhälsa som startade 2020. För att få en överblick över samtliga utlysningar och forskningsprojekt inom detta område, hänvisar vi till vår generella utlysningssida eller till databasen Swecris, där information om pågående forskningsprojekt samlas.