Forte har hittills genomfört tre utlysningar inom ramen för den särskilda satsningen på prevention och folkhälsa, med fokus på utsatta grupper och förebyggande insatser.