Deltagande från personer i grupper som generellt är underrepresenterade i forskning är en förutsättning för många utvärderingar av sociala insatser. Den 17 mars arrangerade Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium om hur man kan nå svårnådda grupper i interventionsforskning.

Om webbinariet

Det behövs mer kunskap om hur vi kan skapa förutsättningar för grupper som traditionellt kan vara svåra att nå, att delta i praktiknära forskning. Vad behöver man tänka på, vilka utmaningar finns och hur involverar man bäst målgruppen? På ett webbinarium den 17 mars delade forskare med sig av sin kunskap och sina insikter om bland annat vilka strategier som kan användas för att öka deltagande i insatser såväl som i forskningsstudier men även om hur forskning kan göra skillnad.

Textad version av webbinariet

Medverkande

Fatumo Osman, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Fatumos forskning är inriktad på utveckling, implementering och utvärdering av stödinsatser till föräldrar och barn/unga med migrationserfarenheter.

Ann Lyrberg, doktorand i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Anns avhandlingsprojekt syftar till att undersöka ett sektionsöverskridande och familjeorienterat arbetssätt i familjer där föräldrarna har missbruksproblem. Flera studier i avhandlingen har fokus på barnens och föräldrarnas upplevelser och utfall av en intervention kallad ”Jag och min familj”, där arbetssättet har utvecklats. Både barn och föräldrar deltar i forskningen.

Ann Liljas, forskare och biträdande lektor i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Ann har genomfört forskningsstudier inklusive intervjuer och hälsofrämjande åtgärder riktade till olika grupper inom den åldrande befolkning som mindre ofta uppmärksammas.

Webbinariet modereras av Johanna Kumlin, enhetschef för kunskapsutveckling inom socialtjänsten på Socialstyrelsen.

Om seminarieserien

Webbinariet är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte med syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Målgruppen för webbinariet är forskare, doktorander och intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Webbinariet spelas in och går att se i efterhand.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier