Forte genomför flera långsiktiga satsningar och strategiska samarbeten. Många av dessa bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Nationella forskningsprogram

På uppdrag av regeringen ansvarar Forte för tre nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Läs mer om det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för psykisk hälsa »

Välfärdens kvalitet, organisation och processer

I forskningspropositionen 2016 fick Forte även i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om satsningen på välfärdens kvalitet, organisation och processer »

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2022 samverkar Forte med Svenska ESF-rådet, som förvaltar Europeiska socialfonden, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera till befintlig kunskap och forskning.

Läs mer om Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv »

Vinnvård

Forte var part i och administrativt ansvarig för det avslutade forskningsprogrammet Vinnvård. Under 13 år finansierade Vinnvård 20 forskningsprojekt och 8 Vinnvård Fellows. Programmet omslöt 150 miljoner kronor och avslutades 2018.

Läs mer om Vinnvård på vinnvard.se