Mår vi bättre när vi jobbar helt eller delvis hemma? Kan distans- och hybridarbete göra en organisation mer hållbar och lönsam? 18 oktober har du som jobbar med arbetsmiljöfrågor som chef, tjänsteman eller praktiker chansen att få lära dig mer! Då delar forskarna Gunnar Bergström och David Hallman med sig av resultat från sitt pågående forskningsprogram Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning, som de driver med medel från Forte. Webbinariet är gratis och det första i vår serie Äntligen vardag!

Se det inspelade webbinariet:

I Sverige arbetar närmare 35–40 procent av oss helt eller delvis hemifrån. Men är det bra för hälsan och produktiviteten att jobba hemma? Gynnar det arbetsgivarna? Gunnar Bergström och David Hallman är forskare inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Hör dem berätta om nya resultat från sitt forskningsprogram Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning; resultat som redan nu kan komma till nytta i arbetslivet. Och om syftet med den så kallade FLexA-kohorten där anställda från både privata, kommunala och statliga organisationer ingår. En nytänkande studie där alltifrån dagböcker och bärbara sensorer till intervjuer, enkäter och registerdata används för att samla in värdefull information.

Frågor du kommer få svar på under webbinariet är till exempel:

  • Vad har Gunnar och David sett när det gäller hemarbete under perioden 2020–2022?
  • Hur är det att leda på distans och hur påverkas produktiviteten i företagen?
  • Hur påverkas medarbetarnas sömn, stillasittande och hälsa av att jobba hemma…
  • … och spelar det någon roll om hemarbetet är frivilligt eller påtvingat?
  • Vilken forskning har Gunnar och David på gång framöver?

Gunnar Bergström (vä) och David Hallman (hö) forskar inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Gunnar är professor och David universitetslektor och docent.

– Du kommer få med dig ny kunskap kring hur flexibelt arbete kan ha stor potential för organisationer och anställda. Men också hur det för med sig nya utmaningar och frågor kring till exempel chefsskap, arbetshälsa och organisationers hållbarhet, säger Gunnar och David.

Praktisk information om webbinariet

När? 18 oktober kl. 9.00–9.45

Var? Delta digitalt via Zoom.

Anmälan? Ingen anmälan behövs

Kostnad? Webbinariet är gratis – titta eller lyssna där du är, och ställ frågor under ”Q & A” i Zoom!

För vem? Webbinariet vänder sig främst till dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor som chef, tjänsteman eller praktiker. Men alla med ett intresse för arbetsmiljöfrågor är varmt välkomna!

Av vem? Webbinariet anordnas av Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning och inleds av programansvariga Anna-Karin Florén. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom utmaningsdriven forskning och innovation.

Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt här på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Mer om forskningsprogrammet Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning:

Inom programmet undersöker forskarna hur olika arbetsformer och anställningsformer påverkar medarbetares arbetshälsa och organisationers hållbarhet. Målet med programmet är att få fram ny kunskap som kan stötta organisationer i deras arbete för flexibla arbetsformer.

Forskarna samarbetar med organisationer inom både den privata och offentliga sektorn, som alla kan dra nytta av resultaten för att utveckla strategier och policys för flexibelt arbete, eller för att ta fram andra åtgärder för en bra arbetsmiljö.

Programmets sida på Högskolan i Gävles webbplats (hig.se)

Information om forskningsprogrammet i forskningsdatabasen Swecris (www.vr.se/swecris)

Mer om Äntligen vardag!

I Äntligen vardag! söker vi med forskarnas hjälp svar på frågor som: Vad får oss att trivas på jobbet? Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Och när jobbar vi som bäst?

I ett enkelt digitalt mötesrum delar forskare med sig av sin kunskap och goda exempel från arbetslivet. Lösningar och arbetssätt som de i sin forskning ser fungerar extra bra.

Titta eller lyssna, var du än är!

Webbinarieserien anordnas av Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom utmaningsdriven forskning och innovation.