Forte deltar i flera olika samarbeten, projekt och nätverk för att öka insatserna och kunskapsutbytet på den globala arenan. Här kan du läsa om våra aktuella globala samarbeten.

Indiskt samarbete för åldrande och hälsa

1 juni 2015 slöt Forte ett avtal med the Indian Council of Medical Research (ICMR) om ett forskningssamarbete inom åldrande och hälsa. ICMR är det indiska forskningsrådet för biomedicinsk forskning. Samarbetet inleddes år 2014 med en workshop i New Delhi som fokuserade på forskning och forskningsbehov inom åldrande och hälsa. Under hösten 2016 öppnade Forte och ICMR en gemensam utlysning inom området, som stängde i januari 2017.

Läs mer om Indian Council of Medical Research

Sydafrikanskt samarbete för en jämlik hälsa

Forte inledde ett bilateralt samarbete med South African Medical Research Council (SAMRC) under 2015. SAMRC är ett forskningsorgan för medicinsk forskning i Sydafrika. Tillsammans med SAMRC planerar vi att göra gemensamma forskningssatsningar under de kommande tre åren. I februari 2016 stängde vår första gemensamma utlysning för samarbetsprojekt kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem.

Se alla finansierade projekt inom det sydafrikanska samarbetet »