Forte deltar i flera olika samarbeten, projekt och nätverk för att öka insatserna och kunskapsutbytet på den globala arenan. Här kan du läsa om våra aktuella globala samarbeten.

Intsam – Nationell samordning för samarbeten
utanför Europa

Forte ingår i Intsam, som är en samordningsfunktion för finansiering och samordning av internationella forsknings- och innovationssamarbeten utanför EU. Intsam koordineras av Vinnova. Andra myndigheter som ingår i Intsam är Vetenskapsrådet, Formas, Rymdstyrelsen och Energimyndigheten.

Ensuring Value in Research (EViR)

Forte är medlem i ett internationellt nätverk av forskningsfinansiärer, Ensuring Value in Research (EViR) som startade 2016. Nätverkets mål är att tillsammans dela erfarenheter och kunskap och utveckla nya sätt att öka nyttan av finansierad forskning. Forte sitter med i EViR:s styrgrupp och utgör därmed en central roll i planerings- och utvecklingsarbetet av själva nätverket.

Läs mer om EViR

Indiskt samarbete för åldrande och hälsa

1 juni 2015 slöt Forte ett avtal med the Indian Council of Medical Research (ICMR) om ett forskningssamarbete inom åldrande och hälsa. ICMR är det indiska forskningsrådet för biomedicinsk forskning. Samarbetet inleddes år 2014 med en workshop i New Delhi som fokuserade på forskning och forskningsbehov inom åldrande och hälsa. Under hösten 2016 öppnade Forte och ICMR en gemensam utlysning inom området. I början av 2022 öppnade samarbetets andra gemensamma utlysning.

Se alla finansierade projekt inom det indiska samarbetet »

Sydafrikanskt samarbete för en jämlik hälsa

Forte inledde ett bilateralt samarbete med South African Medical Research Council (SAMRC) under 2015. SAMRC är ett forskningsorgan för medicinsk forskning i Sydafrika. Under 2016 och 2017 gjorde vi gemensamma utlysningar för samarbetsprojekt kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem. Projekten från dessa utlysningar börjar närma sig slutet och tillsammans med SAMRC planerar vi nu att göra ytterligare gemensamma utlysningar.

Se alla finansierade projekt inom det sydafrikanska samarbetet »