I ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma går det att se information om pågående bidrag. Där kan man också göra förfrågningar om ändringar som gäller bidrag. Ekonomisk och vetenskaplig återrapportering hanteras oftast också via Prisma.

Här har vi samlat information om finansiering från Forte. För projektledare och organisationer som har fått beslut om eller har pågående bidrag går det att läsa mer om vad som gäller här:

Följ era bidrag i Prisma

Beviljade/pågående bidrag från Forte kan du följa via ditt personkonto i Prisma.

Projektledare

Som projektledare hittar du information om ditt/dina bidrag på sidan ”Bidrag” under fliken ”Ansökningar och bidrag” i Prisma. Under knappen ”Visa” för aktuellt bidrag, hittar du information och hanterar saker som rör bidraget därifrån:

  • Handlingar såsom ansökan, beslut, generella bidragsvillkor och eventuella yttranden
  • Datum och signering av villkor
  • Datum och återrapportering
  • Förfrågningar som gäller önskemål om ändringar kring bidraget

Projektledare kan läsa mer i Prismas användarstöd under rubriken: Forskare

Medelsförvaltare

Som medelsförvaltare (representant för organisationen) hittar du information och uppgifter, beroende på behörighet, som rör signering och rapportering i Prisma under:

  • Fliken ”Organisationsuppgifter”, sidorna Signera och Rapportera (prefekter och motsvarande, samt ekonomer)
  • Fliken ”Organisationskonto”, sidorna Rapporteringsöversikt och Signeringsöversikt (organisationskonto- och ansökansansvariga, samt signerings- och rapporteringsadministratörer)

Har du som medelsförvaltare tilldelats en uppgift att signera och rapportera får du meddelande via Prisma.

Behöriga personer hos medelsförvaltaren kan läsa mer i Prismas användarstöd under rubriken: Organisationskonto