I ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma hittar du information om alla dina pågående bidrag. Där kan du också göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag. För de flesta bidrag hanteras även den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma.

Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma

Pågående bidrag från Forte är kopplade till ditt personkonto i Prisma. Du hittar informationen om dina pågående bidrag på sidan ”Bidrag”, under fliken ”Ansökningar och bidrag” i Prisma.

Om du inte ser ditt pågående bidrag i Prisma

En del bidragsmottagare kan fortfarande ha bidrag som inte kopplats ihop med personkontot i Prisma. Det beror på att Forte under 2016 genomförde en konvertering av bidragsärenden från tidigare system eKlara.

Kan du inte hitta information om ditt pågående bidrag i Prisma måste du kontakta Prismas support. Skicka med information om vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma, samt uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär och diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se det på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Hantering av bidrag

I Prisma kan du följa och hantera dina pågående bidrag, bland annat genom olika typer av förfrågningar. Till exempel kan du göra förfrågningar om att förlänga din dispositionstid, byta projektledare och medelsförvaltare, avsluta projektet i förtid eller byta hemvist.

Återrapportering

Forskare som har fått bidrag genom Forte ska under projektets gång återrapportera till Forte. Vilka rapporter som ska skickas in skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer. Återrapporteringen sker via Prisma.