Som ledamot i Fortes beredningsgrupper har du i uppdrag att granska, prioritera och bedöma ansökningar om forskningsfinansiering till Forte. Beredningsgrupperna består av forskare och samhällsrepresentanter inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Du som är intresserad av att medverka i beredningsarbetet är välkommen att lämna in en intresseanmälan.

Fortes verksamhet engagerar ett flertal beredningsgrupper och cirka 200 granskare varje år. Tillsammans granskar grupperna omkring 1 500 ansökningar om forskningsfinansiering årligen.

Beredningsgrupperna består av forskare med kompetens inom de områden som gruppen handlägger. I varje grupp ingår även samhällsrepresentanter som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Beredningsgrupperna gör sin bedömning utifrån de kriterier som är uppsatta för respektive utlysning.

Krav

Forskarrepresentant

Du som är forskarrepresentant i en beredningsgrupp ska vara en etablerad och aktiv forskare med kompetens inom hälsa, arbetsliv eller välfärd. Professor eller docent (eller motsvarande kompetensnivå) är ett krav. Du kan vara verksam inom eller utanför Sverige.

Samhällsrepresentant

Arbetet för en samhällsrepresentant handlar om att bevaka allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Du kan ha bakgrund inom forskning men detta är inget krav.

En samhällsrepresentant ska kunna överblicka samhällets kunskapsbehov på både kort och lång sikt. Som samhällsrepresentant bör du vara verksam inom Sverige.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av granskningsarbete.

Så här gör du en intresseanmälan

Skicka följande uppgifter till beredning@forte.se:

  • Namn
  • Lärosäte
  • E-post
  • Kompetensområde
  • Kan läsa ansökningar skrivna på svenska (ja/nej)

Om du har önskemål om att ingå i en särskild beredningsgrupp ska även detta anges i din intresseanmälan.

Vad händer sen?

Din intresseanmälan är till stor hjälp i vårt arbete med att rekrytera och sätta samman beredningsgrupperna. Forte skickar en formell förfrågan till de som bedöms matcha eventuella vakanser i en beredningsgrupp. Fortes styrelse beslutar om förordnanden löpande under året.

Vi väljer ledamöter baserat på den kompetens som behövs för att bedöma de ansökningar som gruppen ska hantera. För riktade utlysningar utser vi en beredningsgrupp med kompetens på det aktuella området.

Hantering av personuppgifter

De uppgifter som du anger i din intresseanmälan kommer att behandlas av Forte. Behandlingen är nödvändig för att utföra myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse.

Intresseanmälningar som skickas till Forte blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Forte har även en skyldighet att bevara och arkivera alla allmänna handlingar.