Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Hoppa till innehåll

Forte magasin nominerat till publishingpriset

Publikation Nya Forte Magasin är ett forskningsmagasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. I detta nummer lyfter vi frågor om tillit till samhällets institutioner, förutsättningar för framtidens äldreomsorg, det nya digitala vårdlandskapet och arbetsvillkoren för en ny generation sjuksköterskor. Du får läsa om dagens forskning för framtidens välfärd – och mycket mer.

Läs mer

Populärvetenskaplig läsning i Forte Magasin

Visa fler nyheter

Sidfot