Hoppa till innehåll

Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Publikation Arbetsgivare har en viktig roll för nyanländas integration på arbetsmarknaden och arbetsplatser. Men det behövs mer forskning kring hur integrationsprocesserna ska organiseras och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända. I rapporten "Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden" sammanfattas aktuell forskning på området.

Läs mer

En sammanfattning av aktuell forskning om integration

Visa fler nyheter

Sidfot