Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | Forte Hoppa till innehåll

Järvaveckan 2018: Hur mår barn och unga i skolan?

Evenemang Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland barn och unga det senaste decenniet. Stress, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet blir allt vanligare. Den 13 juni, under Järvaveckan 2018, anordnar Forte ett seminarium om skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. Vilka insatser behövs och hur vi vänder den negativa trenden?

Läs mer

Forte arrangerar seminarium under Järvaveckan 2018

Visa mer

Sidfot

No newline at end of file