Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | Forte Hoppa till innehåll

Forte lyfter psykisk ohälsa i Almedalen

Nyhet På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Varför är det så? Och hur kommer det sig att psykisk ohälsa fortsatt är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i sverige, trots att livsvillkoren blir allt bättre för många? Under Almedalsveckan i Visby anorndar Forte två seminiarier som tar upp viktiga frågor kring stress och psykisk ohälsa.

Läs mer

Välkommen till Fortes seminarier i Almedalen 2018

Visa mer

Sidfot

No newline at end of file