År 2015 slöt Forte ett avtal med the Indian Council of Medical Research (ICMR) om ett forskningssamarbete inom åldrande och hälsa. I januari 2017 stängde vår första gemensamma utlysning för samarbetsprojekt inom området. I början av 2022 öppnade en ny gemensam utlysning.

Länkarna till projekten nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022

Den 25 januari 2022 öppnade Forte och Indian Council for Medical Research (ICMR) den gemensamma utlysningen: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Totalt avsattes ca 22 miljoner kronor.

Kognitiva konsekvenser av social utsatthet: en mixad metod studie om otrygghet och motstånd hos en åldrande befolkning i Indien och Sverige

Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet

Post Covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten

Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen i Sverige och Indien med fokus på näringsrik och kulturellt passande mat försörjning

Utveckling och genomförbarhet av en digital intervention för vanliga psykiska problem bland äldre

Läs mer

22 miljoner kronor till forskningssamarbete inom åldrande och hälsa

Om utlysningen ”Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022”

Bidragsbeslut i utlysningen Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022

Svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa 2017

Här hittar du information om finansierade projekt i utlysningen ”Svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa 2017”.

Otium – hälsosamt åldrande i en globaliserad värld

Yoga för ökat välbefinnande och (främjande av) hälsosamt åldrande bland äldre: en randomiserad kontrollerad studie

Utveckling av värde-integrerande och hållbara modeller för äldreomsorg som utgår från hemmet

Hantera tid vid demens – Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens

Multikulturella aspekter av aktiv åldrande: Ett kooperativt studie mellan Sverige och Indien

Läs mer

Bidragsbeslut i utlysningen ”Svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa