Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem som får konsekvenser på många olika sätt. Den orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt. För att komma närmare ett samhälle med god och jämlik psykisk hälsa för hela befolkningen driver Forte sedan 2021 ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom området. På denna sida samlar vi forskning och kunskap om psykisk hälsa – forskningsprojekt, rapporter, skrifter och nyheter.

Utvalt innehåll

Publicerat

Forte magasin psykisk hälsa

Forte Magasin är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin om den forskning vi finansierar. Läs alla artiklar om psykiska hälsa

Fortes rapporter och skrifter om psykisk hälsa hos barn och unga

Rapporter och skrifter som beskriver kunskapsläget om psykisk hälsa. Läs alla rapporter och skrifter om psykisk hälsa

Externa länkar

Folkhälsomyndigheten: Psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten: Din psykiska hälsa

Socialstyrelsen: Psykisk hälsa och suicidprevention

Sveriges Kommuner och Regioner: Psykisk hälsa

SBU: Vetenskapliga kunskapsluckor om psykologiska/psykosociala/sociala insatser

SBU: Vetenskapliga kunskapsluckor om psykiatri och psykologi