Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem som får konsekvenser på många olika sätt. Den orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt. För att komma närmare ett samhälle med god och jämlik psykisk hälsa för hela befolkningen driver Forte sedan 2021 ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom området. På denna sida samlar vi forskning och kunskap om psykisk hälsa – forskningsprojekt, rapporter, skrifter och nyheter.

Utvalt innehåll