Livesänt hybridseminarium den 21 november som ger dig kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Forskning och statistik inom området presenteras.

Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser både för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust.

Vad händer i hjärnan vid beroende och vilken är arbetsplatsens roll och betydelse för att förebygga och hantera riskbruk? Vilka utmaningar står vi inför och vad säger forskningen och statistiken om skadligt bruk på våra arbetsplatser?

Välkommen till ett seminarium den 21 november som ger dig kunskap om att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Tillsammans bidrar vi med aktuell kunskap om åtgärder och förebyggande arbete vid missbruk och riskbruk både för folkhälsan och arbetsmiljön. Välkommen!

Seminariet är ett samarbete mellan Forte, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa Försäkring.

När och var?

 • Datum: 21 november
 • Tid: kl. 13.00–15.45, lunch serveras från kl. 12.00.
 • Plats: Detta är ett hybridseminarium. Du kan fortfarande delta digitalt – anmäl dig senast den 20 november för att få en länk till livesändningen. Du som redan har anmält dig till det fysiska seminariet – välkommen till Hörsalen på Afa Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm!

Anmälan

Anmäl dig via anmälningslänkarna nedan:

Mer information och frågor

Forte tillsammans med Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa Försäkring anordnar detta seminarium tillsammans. Välkommen att kontakta oss via e-post: fou@afaforskaring.se

Ur programmet

 • 12:00 Lunch serveras från kl. 12.00 för er som deltar på plats.
 • 13:00 Inledning
 • Tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar. Gunnel Hensing, Göteborgs universitet
 • Vad händer i hjärnan vid beroende? Sara Lindholm Larsson, Ersta Sjukhus
 • Skadligt bruk – vad säger Afa Försäkrings statistik? Elin Henriksson, Afa Försäkring
 • Riktlinjer till stöd för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet. Ulric Hermansson, Karolinska Institutet
 • Att förebygga och hantera riskbruk i praktiken – företagshälsans och arbetsplatsens roll och betydelse. Fredrik Sparring, Avonova Cecilia Eurén Pettersson, Falck
 • Nedslag i pågående forskning:
  • Vikten av forskning inom området och dess praktiska tillämpning. Irene Jensen, Karolinska Institutet Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor
  • Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige Susanna Toivanen, Mälardalens universitet
  • Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet Emma Brulin, Karolinska Institutet
 • Framtidsspaning. Mats Ramstedt, Karolinska Institutet