Fortes utlysning av etableringsbidrag ska bidra till ökad kunskap inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Bidraget ersätter de tidigare bidragsformerna för nationell och internationell postdok. Tre beredningsgrupper bedömer de inkomna ansökningarna.

Den årliga utlysningen av etableringsbidrag är riktad mot forskare i början av sin karriär, med syftet att främja etablering och självständighet inom forskningen. Bidraget kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen och projekten kan vara maximalt tre år långa. På sidan Forskningsområden kan du läsa mer om vilken forskning som ryms inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Ansökningarna bedöms av tre separata beredningsgrupper bestående av nordiska forskare och svenska samhällsrepresentanter.

Beredningsgruppernas medlemmar 2024

 • Hälsa

 • Ordförande

 • Ylva Brännström Almquist

  Stockholms universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Johanna Ulfvarson

  E-hälsomyndigheten, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Petra Löfstedt

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Anna Bergström

  Uppsala universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Tea Lallukka

  Helsingfors universitet, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Janne Tolstrup

  Syddansk universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Kristian Bolin

  Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Lars Sandman

  Linköpings universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Jonas Debesay

  Oslo Metropolitan University, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Johan Åhlèn

  Karolinska Institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Vakant

  Vetenskaplig granskare

 • Vakant

  Vetenskaplig granskare

 • Arbetsliv

 • Ordförande

 • Calle Rosengren

  Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Mimmi Diamant

  Pensionsmyndigheten, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Ulrika Hektor

  Afa Försäkring, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Daniela Andrén

  Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Thomas Bredgaard

  Aalborg universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Martin Berg

  Malmö universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Mehdi Ghazinour

  Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Erling Barth

  Institutt for samfunnsforskning, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Christina Björklund

  Karolinska institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Erika Wall

  Mittuniversitetet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Välfärd

 • Ordförande

 • Maria Wolmesjö

  Högskolan i Borås, Sverige

 • Ledamöter

 • Eva Marie Rigné

  Sveriges kommuner och regioner, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Maria Montefusco

  Myndigheten för delaktighet, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Alexandru Panican

  Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Erica Righard

  Malmö universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Olavi Kangas

  Åbo universitet, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Magnus Karlsson

  Marie Cederschiöld högskola, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Kjetil A. van der Wel

  Oslo Metropolitan University, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Hanne Marlene Dahl

  Roskilde universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Bernard Enjolras

  Institutt for samfunnsforskning, Norge

  Vetenskaplig granskare