Utsatthet för våld och kränkningar kan ha långsiktiga negativa konsekvenser för ett barns fysiska och psykiska hälsa. Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap som riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Den 21 maj arrangerar vi ett webbinarium om programmet, som nyligen utvärderats av forskaren Martin Forster med kollegor vid Karolinska Institutet.

Många barn utsätts för våld i sina hem, och det finns en betydande brist på forskning om hur man kan minska riskerna för dessa barn. Tyvärr har inga kontrollerade studier av interventioner som erbjuds till dessa familjer tidigare genomförts i Sverige, och program med evidens från andra länder har sällan implementerats inom socialtjänsten.

I detta Forte-finansierade projekt utfördes jämförande studier mellan föräldrastödsprogrammet Tryggare barn och socialtjänstens vanliga insatser, i förhoppningen att Tryggare barn skulle ge positiva resultat för deltagarna. Studierna har visat att målgruppen i hög utsträckning genomför Tryggare barn och att positiva förändringar sker i familjerna. Enligt föräldraskattningar var effekterna ungefär lika stora som för familjerna som fick vanliga insatser, men det finns en indikation om att familjer som fått Tryggare barn i lägre utsträckning återkommer med nya orosanmälningar till socialtjänsten.

Inledande talare: Martin Forster, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och Livia Van Leuven, leg. psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, presenterar resultatet av forskningen och resonerar kring vilken betydelse detta har för socialtjänsten.

Kommentator: Linda Jonsson, docent i socialt arbete och projektledare på SBU.

Moderator: Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte.

Länk till anmälan 

Länk till sändningen

Läs mer om Tryggare barn

Praktisk information

Datum och tid? Tisdag den 21 maj kl. 10.00-11.00.

Hur tar jag del av det? Anmäl dig här. Webbinariet är gratis och sänds via Zoom – titta eller lyssna där du är, och ställ frågor i Q&A! Länk till sändningen

För vem? Vi vänder oss främst till dig som jobbar dessa frågor som beslutsfattare, chef eller tjänsteman, och dig som forskar inom området. Men alla som är intresserade är givetvis välkomna!

Går det att ta del av i efterhand? Ja. Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt även i textad version på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier