Här kan du läsa om de forskarnätverk som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2020

Forskarnätverk för FoU-enheter inom välfärdsområdet

Nordiskt forskarnätverk: Hälso- och välfärdsteknik

Nätverk för forskning i boende och välfärd