Under 2015 inledde Forte ett bilateralt samarbete med South African Medical Research Council (SAMRC). I februari 2016 stängde vår första gemensamma utlysning för samarbetsprojekt kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem. Här hittar du information om de finansierade projekten.

Länkarna till projekten nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Finansierade projekt 2017

Utvärdering av mobila e-hälsolösningar som används av vårdpersonal på landsbygden i Sydafrika och Sverige

Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (BMI)

Stärkande av hälsosystem för mödrahälsovård i Limpopo-Provinsen: Multisektoriellt tillvägagångssätt

One health, systems och policyansats för begränsning av antibiotikaresistens: Koordinering, ansvar, resurser, reglering och ägande

Läs mer

Bidragsbeslut för utlysning för samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika 2017

Finansierade projekt 2016

Våld mot flickor och unga kvinnor i glesbygd och relationen till plats och genus: en angelägenhet i förhållande till ojämlikhet i hälsa i Sydafrika och Sverige

Betydelsen av systemfaktorer i hälso- och sjukvården för uppkomsten av vårdavbrott hos unga vuxna med komplexa kroniska sjukdomar: En internationell multinivåstudie

Användningen av ett svensk HPV-test för att förebygga livmoderhalscancer i Östra Kapprovinsen, Sydafrika

Re-engineering the health system for South African traditional Healthcare

EHR4SA – En utvärdering av hur Sydafrikas eHälsostrategi kan stödjas genom användning av elektroniska patientjournaler

Institutionellt samarbete för förbättrad tillgänglighet och upptag av sexuell och reproduktiv hälsovård, hiv-prevention och behandling bland män

Förutsättningar under uppväxten och ojämlikhet i hälsa

Påverkas ojämlikheten i barns hälsa av tillgängligheten av alkohol? Erfarenheter från policyförändringar i Sverige och Sydafrika

Utveckling och genomförande av nationella handlingsplaner kring antimikrobiell resistens i Sydafrika och Sverige

Migration, arbetsmarknad och ojämlikhet i hälsa i Sverige och Sydafrika; en jämförande studie

Identifiering av fetala och neonatala immunfaktorer som kan förutsäga sjukdomar under de första två åren hos barn i Sverige och Sydafrika

Läs mer

Bidragsbeslut för utlysning för samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika 2016