Under 2015 inledde Forte ett bilateralt samarbete med South African Medical Research Council (SAMRC). I februari 2016 stängde vår första gemensamma utlysning för samarbetsprojekt kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem. Här hittar du information om de finansierade projekten. De pågår mellan 2017 och 2019.

Finansierade projekt

Våld mot flickor och unga kvinnor i glesbygd och relationen till plats och genus: en angelägenhet i förhållande till ojämlikhet i hälsa i Sydafrika och Sverige

Projektledare:
Katja Gillander Gådin, Mittuniversitetet, Sverige
Relebohile Moletsane, University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

Finansiering: 2 130 000 kr

Betydelsen av systemfaktorer i hälso- och sjukvården för uppkomsten av vårdavbrott hos unga vuxna med komplexa kroniska sjukdomar: En internationell multinivåstudie

Projektledare:
Philip Moons, Göteborgs universitet, Sverige
Bongani Mayosi, University of Cape Town, Sydafrika

Finansiering: 2 130 000 kr

Användningen av ett svensk HPV-test för att förebygga livmoderhalscancer i Östra Kapprovinsen, Sydafrika

Projektledare:
Ulf Gyllensten, Uppsala universitet, Sverige
Anna-Lise Williamson, University of Cape Town and National Health Laboratory Service, Sydafrika

Finansiering: 2 130 000 kr

Re-engineering the health system for South African traditional Healthcare

Projektledare:
Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, Sverige
Renée Street, South African Medical Research Council, Sydafrika

Finansiering: 2 037 500 kr

EHR4SA – En utvärdering av hur Sydafrikas eHälsostrategi kan stödjas genom användning av elektroniska patientjournaler

Projektledare:
Sabine Koch, Karolinska Institutet, Sverige
Liezel Cilliers, University of Fort Hare, Sydafrika

Finansiering: 1 946 800 kr

Institutionellt samarbete för förbättrad tillgänglighet och upptag av sexuell och reproduktiv hälsovård, hiv-prevention och behandling bland män

Projektledare:
Anna Mia Ekström, Karolinska Institutet, Sverige
Linda-Gail Bekker, The Desmond Tutu HIV Foundation, Sydafrika

Finansiering: 2 084 000 kr

Utvärdering av mobila e-hälsolösningar som används av vårdpersonal på landsbygden i Sydafrika och Sverige

Projektledare:
Maria Hägglund, Uppsala universitet, Sverige
Margret Ramukumba, University of South Africa, Sydafrika

Finansiering: 780 000 kr

Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (BMI)

Projektledare:
Ilona Koupil, Stockholms universitet, Sverige
Zandile Mchiza, Whadi-ah Parker; Human Sciences Research Council, Sydafrika

Finansiering: 780 000 kr

Stärkande av hälsosystem för mödrahälsovård i Limpopo-Provinsen: Multisektoriellt tillvägagångssätt

Projektledare:
Vanja Berggren, Karolinska Institutet, Sverige
Linda Skaal, University of Limpopo, Sydafrika

Finansiering: 780 000 kr

One health, systems och policyansats för begränsning av antibiotikaresistens: Koordinering, ansvar, resurser, reglering och ägande

Projektledare:
Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, Sverige
Sabiha Yusuf Essack, University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

Finansiering: 780 000 kr

Mentorsmetoden som ett medel att stärka kvinnors hälsa i relation till HIV och ojämlika könsrelationer

Projektledare:
Mona Eliasson, Uppsala universitet, Sverige
Mathabo Khau, Nelson Mandela Metropolitan University, Sydafrika

Finansiering: 780 000 kr