När du ansöker om bidrag från Forte ska du redovisa information om dina tidigare erfarenheter, till exempel utbildning, anställningar och meriter. Vid byte av projektledare för ett redan beviljat bidrag gäller samma standardbegränsningar som vid nyansökan.

När ni har gjort en förfrågan om att byta projektledare ska den nya tilltänkta projektledaren sammanställa sina CV- och publikationsuppgifter i en pdf-fil. Denna skickas till forte@forte.se i samband med att förfrågan skickas in. Ange ärende- och diarienummer.

Standardbegränsningar för CV-uppgifter

När du sammanställer dina CV-uppgifter och publikationer ska du välja de som är mest relevanta för ansökan. Nedan anges de standardbegräsningar som gäller (maximalt antal) för huvudsökande/projektledare. Avvikelser kan förekomma för vissa bidragsformer och utlysningar.

Utbildning

 • 2 forskarutbildningsposter
 • 2 grundutbildningsposter

Arbetsliv

 • 3 anställningsposter
 • 3 postdoktorsposter
 • 3 forskarutbytesposter
 • 3 uppehåll i forskningen

Publikationer

 • 10 publikationer

Meriter och utmärkelser

 • 3 docenturposter
 • 10 handledda personposter (5 för medsökande)
 • 5 bidrag erhållna i konkurrensposter (3 för medsökande)
 • 3 priser och utmärkelser
 • 3 övriga meriter

Immaterialrätt

 • 3 immaterialrättsposter