Här kan du läsa om de forskningsprogram som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Länkarna nedan leder till programmets hemsida respektive databasen Swecris. På Swecris finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2021

Programmets hemsida: UserInvolve, Umeå universitet
Swecris: UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Programmets hemsida: CollAGE, Blekinge Tekniska Högskola
Swecris: CollAge: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Programmets hemsida: Connected Children, Linnéuniversitetet
Swecris: Connected Children. Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention

Programmets hemsida: Användbar automatisering, Umeå universitet
Swecris: Användbar automatisering: Mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Start 2019

Programmets hemsida: Effektivisering av socialtjänsten, Umeå universitet
Swecris: Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning,utbildning och tekniskt stöd

Programmets hemsida: RISKSAM, Örebro universitet
Swecris: RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis

Programmets hemsida: Barnets färd i den sociala barnavården, Stockholms universitet
Swecris: Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

Programmets hemsida: Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
Swecris: Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Start 2018

Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå