Här kan du läsa om de forskningsprogram som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2021

UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

CollAge: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Connected Children. Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention

Användbar automatisering: Mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Start 2019

Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning,utbildning och tekniskt stöd

RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis

Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Start 2018

Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå