Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Programmet utgör en del av regeringens satsning för att främja psykiskt välbefinnande samt förebygga och behandla psykisk ohälsa genom forskning och kunskapsutveckling. Här kan du läsa mer om programmets inriktning och aktiviteter samt ta del av aktuell forskning och kunskap inom området.

Utvalt innehåll


Publicerat


Aktuellt

Se en lista över alla publicerade nyheter, utlysningar, publikationer om psykisk hälsa

Forte magasin om psykisk hälsa

Forte Magasin är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin om den forskning vi finansierar. Läs alla artiklar om psykiska hälsa

Fortes rapporter och skrifter om psykisk hälsa hos barn och unga

Rapporter och skrifter som beskriver kunskapsläget om psykisk hälsa. Läs alla rapporter och skrifter om psykisk hälsa