Till detta område hör forskning om hur människor och grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra. Området omfattar både livsvillkor på vardagsnivå och hur dessa relaterar till välfärdsstatens och civilsamhällets organisationer. Fokus ligger på fenomennivå: förekomst, förklaring och förståelse.

Området omfattar forskning om identitet och socialisering, om marginalisering, migration och integration, om livslopp och livsvillkor, om genus, kropp och sexualitet, liksom kriminalitet, våld och övergrepp.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Stefan Sjöström

  Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Greger Bengtsson

  Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sverige

 • Ann-Christin Cederborg

  Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Marianne Hedlund

  Institutt for sosialt arbeid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Rafael Lindqvist

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sverige

 • Emma Lundholm

  Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, Sverige

 • Ulf Mellström

  Centrum för genusforskning, Karlstads universitet, Sverige

 • Johan Oljeqvist

  Fryshuset, Sverige

 • Jorun Rugkåsa

  Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

 • Åsa Wettergren

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige