Till detta område hör forskning om hur människor och grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra. Området omfattar både livsvillkor på vardagsnivå och hur dessa relaterar till välfärdsstatens och civilsamhällets organisationer. Fokus ligger på fenomennivå: förekomst, förklaring och förståelse.

Området omfattar forskning om identitet och socialisering, om marginalisering, migration och integration, om livslopp och livsvillkor, om genus, kropp och sexualitet, liksom kriminalitet, våld och övergrepp.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Anders Kottorp

  Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Lars Plantin

  Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Martin Molin

  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan Väst

  Vetenskaplig granskare

 • Mette Louise Berg

  Social Research Institute, University College London, Storbritannien

  Vetenskaplig granskare

 • Ottar Ness

  Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitskaplege universitet, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Maria Brandén

  Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Mikko Aaltonen

  Law School, University of Eastern Finland, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Gisela Priebe

  Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Lena Näre

  Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Susanne Strand

  Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Johan Oljeqvist

  Fryshuset, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Jenny Rehnman

  Göteborgsregionen, Sverige

  Samhällsrepresentant