Till detta område hör forskning om hur människor och grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra. Området omfattar både livsvillkor på vardagsnivå och hur dessa relaterar till välfärdsstatens och civilsamhällets organisationer. Fokus ligger på fenomennivå: förekomst, förklaring och förståelse.

Området omfattar forskning om identitet och socialisering, om marginalisering, migration och integration, om livslopp och livsvillkor, om genus, kropp och sexualitet, liksom kriminalitet, våld och övergrepp.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Stefan Sjöström

  Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Greger Bengtsson

  Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sverige

 • Ann-Christin Cederborg

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Marianne Hedlund

  Institutt for sosialt arbeid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Rafael Lindqvist

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sverige

 • Johan Oljeqvist

  Fryshuset, Sverige

 • Kari Nyheim Solbrække

  Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo, Norge

 • Maria Brandén

  Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Åsa Wettergren

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige