Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer är generellt sett sämre än för övriga arbetsmarknaden. Inom vård- och omsorgsyrken är stress, utmattning och sömnsvårigheter vanligt förekommande, och såväl den fysiska som den mentala belastningen är hög hos anställda – både män och kvinnor.

Hur ser arbetsmiljön inom hemtjänsten ut och på vilka sätt påverkar det de anställda? Vilken betydelse har arbetsmiljön för vilka konflikter som uppstår och hur påverkar det de anställdas stress och hälsa? Den 8 mars bjuder Forte in till ett webbinarium för att lyfta dessa viktiga frågor.

Gerd Johansson, professor emeritus i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet och Britt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet, medverkar och presterar aktuell forskning på området.

Webbinariet avslutas med ett panelsamtal om hur arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer kan förbättras och hur vi kan säkerställa att den forskningsbaserade kunskap som finns kommer till nytta och bidrar till att arbetsvillkoren för de som arbetar i dessa verksamheter blir bättre.

Medverkande:

Gerd Johansson, professor emeritus arbetsmiljöteknik Lunds universitet

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal

Caroline Olsson, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Lars Stjernkvist, kanslichef, regeringens kansli för hållbart arbetsliv

Göran Johnsson, utredare kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Cecilia Beskow, forskningschef, Forte ( moderator )

Detta evenemang är genomfört. En inspelning av webbinariet laddas upp på denna webbsida inom kort.