Klicka här för att komma direkt till webbinariet som sänds den 7 december kl. 10.00-11.00

Psykosociala insatser riktar sig till personer som behöver stöd för att hantera psykiska, känslomässiga, och sociala utmaningar. Insatserna spelar ofta en central roll i att förbättra välbefinnandet för dessa personer, men ibland uteblir effekterna eller blir till och med skadliga. Hur kan vi säkerställa att dessa insatser inte orsakar mer skada än de gör nytta?

Den 7 december välkomnar vi dig som vill lära dig mer om negativa, oönskade och oväntade effekter av psykosociala insatser till ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras gemensamt av Forte, SBU och Socialstyrelsen!

Under webbinariet lyfter vi bland annat:

  • Vad finns det för historiska exempel på insatser som har gett negativa effekter och vad kan vi dra för lärdomar från dem?
  • Hur säkerställer vi att insatser inte har skadliga effekter?
  • Vad visar den senaste forskningen inom området och vilken betydelse får det för framtidens behandlingsmetoder?

Inledande talare: Alexander Rozental, legitimerad psykolog, universitetslektor och docent vid Uppsala universitet.

Kommentator: Peter Andersson, socionom, fil. dr. i socialt arbete vid Stockholms universitet och legitimerad psykoterapeut.

Moderator: Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig i socialt arbete vid SBU.

Scared Straight: ett känt exempel

Att de stödinsatser som enskilda erbjuds ska vara verksamma är viktigt, men att veta att de inte gör någon skada är avgörande. Samtidigt har historien har givit oss flera exempel på insatser som visat sig göra mer skada än nytta.

Ett exempel är på en metod som gör mer skada än nytta är Scared Straight. Metoden bygger på teorier om att verkliga presentationer av fängelsemiljöer ska skrämma ungdomar med tidigare kriminellt beteende eller som har en risk för att begå kriminella handlingar till avhållsamhet. Socialstyrelsen lyfter metoden som ett exempel på konsekvensprogram som inte bör användas. Det har visat sig att ungdomar som har genomgått programmet har begått fler brott efter insatsen än ungdomar i kontrollgrupper som inte fått någon insats. Trots detta är metoden i dag spridd över hela världen.

Praktisk information

Datum och tid? Den 7 december kl. 10.00-11.00.

Kostnad? Webbinariet är gratis och sänds via Zoom – titta eller lyssna där du är, och ställ frågor i chatten!

För vem? Vi vänder oss främst till dig som forskar eller doktorerar inom området, och dig som jobbar med psykosociala insatser som praktiker, chef eller tjänsteman. Men alla som är intresserade av frågorna är givetvis välkomna!

Går det att ta del av i efterhand? Ja. Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt även i textad version på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Detta är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte med syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier