Treåriga projektbidrag (eller längre) ska normalt lägesrapportera senast 15 månader efter projekttidens start. Nedanstående information ska redovisas i formuläret. Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma.

Verksamheten har huvudsakligen följt planerna beträffande:

  • Kostnader (ja/nej)
  • Genomförande (ja/nej)
  • Eventuella avvikelser – max 2 000 tecken