På denna sida presenterar vi forskning om psykisk hälsa som har fått finansiering genom det nationella programmet för psykisk hälsa. Forte stöder även forskningsprojekt inom psykisk hälsa genom andra satsningar. För att hitta ytterligare information om denna forskning hänvisar vi till databasen Swecris som samlar information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Finansierad forskning 2023

På denna sida presenterar vi forskning om psykisk hälsa som har fått finansiering genom det nationella programmet för psykisk hälsa under 2023.

Finansierad forskning 2022

Forskningsprogrammet öppnade två utlysningar under 2022 som båda fokuserade på forskning om barn och ungas psykiska hälsa. På denna sida visas den forskning som blivit finansierad inom ramen för utlysningarna.