Här kan du ladda ner Fortes logotyp för webb och tryck. Du hittar också information om hur den ska användas. Logotypen får användas i sammanhang där Forte är avsändare, samarbetspartner eller finansiär. Den kan också användas av media i samband med nyhetsinslag där Forte nämns.

Versioner

Fortes logotyp finns i ett antal olika versioner. Dessa är indelade i tre nivåer efter prioritet. Den första nivån, nivå 1, ska alltid användas när det är möjligt.

Nivå 1

Fortes logotyp med lila platta och undertext i lila (till vänster nedan) är den primära versionen av logotypen. Denna version ska användas i första hand. I nivå 1 finns även en version med vit undertext (till höger nedan), som används om det krävs för läsbarheten.

Nivå 2

Forte i lila mot vit platta används om nivå 1 inte ger optimal läsbarhet. Logotyperna i nivå 2 finns med lila undertext (till vänster nedan) och med vit undertext (till höger nedan).

Nivå 3

Fortes logotyp finns också i en helvit och en helsvart version. Använd någon av de här logotyperna i de fall då färgreproduktion inte är möjlig.

Frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en så kallad frizon. Det är ett område som är fritt från övriga grafiska element, bilder eller texter. Frizonen motsvarar höjden på den lila plattan och anger minimiavståndet, men den kan med fördel vara större.

Övrigt att tänka på

Logotypen får inte ändras eller på något sätt modifieras. Om logotypen placeras direkt på en bild bör du se till att bilden också har ett fält utan störande, kontrastrika detaljer. Kontakta oss om du har frågor eller är osäker på hur logotypen ska användas.

Ladda ner Fortes logotyp

Filerna inkluderar två versioner av Fortes logotyp i png-format samt eps-format. Har du behov av andra versioner, vänligen kontakta oss.

Logotyper på svenska (.zip)

Logotyper på engelska (.zip)