Hoppa till innehåll

Om Forte

Två flickor håller upp handen i klassrum

Vårt uppdrag

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 800 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, att utvärdera och granska forskningsresultat, samt att göra dem tillgängliga för alla.

Mer om oss
Kvinnlig och manlig byggarbetare samtalar på arbetsplatsen

Hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte finansierar forskning inom tre områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är forskning som berör oss alla och ger oss kunskap att utvecklas, både som individer och som samhälle. Här kan du läsa mer om våra forskningsområden och hur de kan göra skillnad för morgondagens samhälle.

Forskningsområden Sök finansiering

Sidfot