Till det här området hör forskning om socialpolitiken, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden.

Området omfattar forskning om socialpolitikens mål, lagstiftning, myndigheter/organisationer och trygghetssystemens betydelse för människors villkor och utveckling. Även forskning om ojämlikheter i levnadsförhållanden (inklusive inkomst och hälsa), samhällsförändringar och konsekvenser av dessa samt studier av familje- och uppväxtförhållandenas betydelse för livschanser på befolkningsnivå ingår.

Området har också ansvar för studier av befolkning och migration.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Mattias Strandh

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Gabriella Bremberg

  Försäkringskassan, Sverige

 • Clary Krekula

  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Sverige

 • Per Mouritsen

  Institut for Statskundskab, Aarhus universitet, Danmark

 • Astri Muren

  Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Mikael Nygård

  Åbo akademi, Finland

 • Graham Owen

  Trosa kommun, Sverige

 • Klaus Petersen

  Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet, Danmark

 • Helena Olofsdotter Stensöta

  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Sverige

 • Anders Kassman

  Centrum för civilsamhällsforskning,Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Sverige