Till det här området hör forskning om socialpolitiken, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden.

Området omfattar forskning om socialpolitikens mål, lagstiftning, myndigheter/organisationer och trygghetssystemens betydelse för människors villkor och utveckling. Även forskning om ojämlikheter i levnadsförhållanden (inklusive inkomst och hälsa), samhällsförändringar och konsekvenser av dessa samt studier av familje- och uppväxtförhållandenas betydelse för livschanser på befolkningsnivå ingår.

Området har också ansvar för studier av befolkning och migration.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Mattias Strandh

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Gabriella Bremberg

  Försäkringskassan, Sverige

 • Clary Krekula

  Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet, Sverige

 • Per Mouritsen

  Institut for Statskundskab, Aarhus universitet, Danmark

 • Astri Muren

  Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Mikael Nygård

  Åbo akademi, Finland

 • Graham Owen

  Trosa kommun, Sverige

 • Klaus Petersen

  Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet, Danmark

 • Helena Olofsdotter Stensöta

  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Sverige