Till det här området hör forskning om socialpolitiken, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden.

Området omfattar forskning om socialpolitikens mål, lagstiftning, myndigheter/organisationer och trygghetssystemens betydelse för människors villkor och utveckling. Även forskning om ojämlikheter i levnadsförhållanden (inklusive inkomst och hälsa), samhällsförändringar och konsekvenser av dessa samt studier av familje- och uppväxtförhållandenas betydelse för livschanser på befolkningsnivå ingår.

Området har också ansvar för studier av befolkning och migration.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Clary Krekula

  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Sverige

 • Ledamöter

 • Astri Muren

  Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Helena Stensöta

  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Malin Eriksson

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Magnus Bygren

  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anders Kassman

  Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiölds högskola, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Torun Österberg

  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sanna Detlefsen

  Östergötlands stadsmission, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Malin Junestav

  Försäkringskassan, Sverige

  Samhällsrepresentant