För att främja forskningen i de nordiska länderna arbetar Forte i flera projekt och nätverk för kunskapsutbyte. Här kan du läsa om våra aktuella nordiska samarbeten.

NordForsk – främjar nordiskt samarbete inom forskning

NordForsk är en organisation under Nordiska Ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. NordForsk fungerar som ett samarbetsorgan mellan nationella forskningsfinansierande aktörer i alla stadier av forskningen, från grundforskning till mer tillämpade inriktningar. Organisationen ansvarar för samarbete inom forskning och forskarutbildning i norden.

Den största delen av Nordforsks arbete organiseras i olika forskningsprogram. Forte är medfinansiär till två av Nordforsks program för forskningssamarbete. Du kan läsa mer om dem här: