Forte deltar i flera nordiska forskningsprogram. Här kan du läsa om våra aktuella nordiska samarbeten.

NordForsk – främjar nordiskt samarbete inom forskning

NordForsk är en organisation under Nordiska Ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. NordForsk fungerar som ett samarbetsorgan mellan nationella forskningsfinansierande aktörer i alla stadier av forskningen, från grundforskning till mer tillämpade inriktningar.

Den största delen av NordForsks arbete organiseras i olika forskningsprogram där nationella finansiärer och NordForsk samfinansierar forskning inom utvalda områden. Forte är medfinansiär till fem av NordForsks program: