Till området Hälsofrämjande och beteende hör forskning om vilka insatser som är effektiva för att öka kunskap, motivation och förutsättningar hos individer att förändra sina levnadsvanor till det bättre.

Även studier av hälsoeffekter av förändrade vanor samt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner hör till området, liksom långtidsuppföljning av patientgrupper.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Urban Janlert

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Ingelise Andersen

  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

 • Maria Emmelin

  Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Sverige

 • Siri Forsmo

  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Katja Gillander Gådin

  Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sverige

 • Göran Henriksson

  Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Lars Iversen

  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Danmark

 • Rosemarie Klefsgård

  Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige

 • Maria Rosvall

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

 • Sakari Suominen

  Department of Public Health, University of Turku, Finland och Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde, Sverige

 • Martti Tuomisto

  Faculty of Social Sciences, Tampere University, Finland