Till området Hälsofrämjande och beteende hör forskning om vilka insatser som är effektiva för att öka kunskap, motivation och förutsättningar hos individer att förändra sina levnadsvanor till det bättre.

Även studier av hälsoeffekter av förändrade vanor samt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner hör till området, liksom långtidsuppföljning av patientgrupper.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Urban Janlert

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Ingelise Andersen

  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

 • Maria Emmelin

  Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Sverige

 • Göran Henriksson

  Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Lars Iversen

  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Danmark

 • Rosemarie Klefsgård

  Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige

 • Maria Rosvall

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

 • Anton Lager

  Global folkhälsa, Karolinska Institutet, Sverige

 • Anna K. Forsman

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Hälsovetenskaper, Åbo Akademi, Finland

 • Martti Tuomisto

  Faculty of Social Sciences, Tampere University, Finland

 • Bente Wold

  Institutt for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge