Till området Hälsofrämjande och beteende hör forskning om vilka insatser som är effektiva för att öka kunskap, motivation och förutsättningar hos individer att förändra sina levnadsvanor till det bättre.

Även studier av hälsoeffekter av förändrade vanor samt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner hör till området, liksom långtidsuppföljning av patientgrupper.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Urban Janlert

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Anton Lager

  Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anna K. Forsman

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Lasse Kannas

  Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Bente Wold

  Institutt for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Ingelise Andersen

  Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Anni-Maria Pulkki Brännström

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige 

  Vetenskaplig granskare

 • Katarina Sjögren Forss

  Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, Sverige 

  Vetenskaplig granskare

 • Preben Bendtsen

  Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Agneta Fröjdman

  Elevhälsan Värmland, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Matti Leijon

  Generation Pep, Sverige

  Samhällsrepresentant