Arbetsorganisation har en bred ingång i forskning om organisationer, deras ledare och anställda. I en föränderlig värld behövs kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där exempelvis frågor om digitalisering, anställdas välbefinnande och säkerhet samt ny ”job design” kan kombineras.

Till området hör även frågor om anställnings- och maktrelationer, om motivation och attityder, om styrning och ledning, om innovation och implementering likväl som entreprenöriella organisationer och nya yrkesroller.

Stora utmaningar som hör till området rör länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar likväl som frågor om gig-ekonomin, det gränslösa, såväl som det förlängda, arbetslivet.

Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus och/eller etnicitet.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Sandra Jönsson

  Institutionen för urbana studier, Malmö universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Solmaz Filiz Karabag

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Sverige

 • Charlotta Linse

  Partsrådet, Sverige

 • Anna Mannikoff

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Sverige

 • Gunnar Rimmel

  Henley Business School, University of Reading, Storbritannien

 • Magnus Frostenson

  Institutt for velferd, ledelse og organisasjon, Høgskolen i Østfold, Norge

 • Louise Bringselius

  Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Anette Hallin

  Organisation och ledning, Åbo akademi, Finland

 • Susanne Tafvelin

  Institutionen för psykologi, Umeå universitet, Sverige

 • Joacim Tåg

  Företagens konkurrenskraft, Institutet för näringslivsforskning, Sverige