Arbetsorganisation har en bred ingång i forskning om organisationer, deras ledare och anställda. I en föränderlig värld behövs kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där exempelvis frågor om digitalisering, anställdas välbefinnande och säkerhet samt ny ”job design” kan kombineras.

Till området hör även frågor om anställnings- och maktrelationer, om motivation och attityder, om styrning och ledning, om innovation och implementering likväl som entreprenöriella organisationer och nya yrkesroller.

Stora utmaningar som hör till området rör länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar likväl som frågor om gig-ekonomin, det gränslösa, såväl som det förlängda, arbetslivet.

Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus och/eller etnicitet.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Sandra Jönsson

  Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Solmaz Filiz Karabag

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Karin Sjöberg Forsberg

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak), Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Annika Zika-Viktorsson

  Vinnova

  Samhällsrepresentant

 • Gunnar Rimmel

  Henley Business School, University of Reading, Storbritannien

  Vetenskaplig granskare

 • Louise Bringselius

  Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anette Hallin

  Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens universitet, Sverige samt Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Susanne Tafvelin

  Institutionen för psykologi, Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Roger A. Søraa

  Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Vakant

  Vetenskaplig granskare