Vem som kan söka bidrag från Forte varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar. Ett grundkrav är dock att du som huvudsökande måste vara disputerad och knuten till en organisation som är godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Information om vad som gäller för en specifik utlysning och/eller bidragsform hittar du på utlysningens sida på Forte.se.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den svenska organisation där projektledaren är anställd och som tar emot de medel som betalas ut av Forte. För att godkännas som medelsförvaltare behöver organisationen uppfylla vissa kriterier och skapa ett organisationskonto i Prisma.

Fortes kriterier för medelsförvaltare »
Prismas användarstöd för organisationskonton

Medsökande

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare (med egna konton i Prisma) ska vara disputerade. Det är dock möjligt att inkludera personer som inte är disputerade i projektet samt att ansöka om lönemedel för dessa.

Avräkningsbar tid

Vissa bidragsformer har särskilda krav på karriärålder, exempelvis postdokbidrag och juniorforskarbidrag. I dessa fall är det möjligt att ansöka om undantag på grund av avräkningsbar tid. Den avräkningsbara tiden ska ha infallit efter doktorsexamen.

Godkända anledningar till avräkningsbar tid är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, militärtjänstgöring samt sjukdom (egen eller vård av nära anhörig). Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.

Organisationsansökningar

De flesta av Fortes bidragsformer riktar sig till individer. Det finns dock särskilda bidrag som endast kan sökas av organisationer. Ett exempel på ett sådant bidrag är forskarskolor. Organisationsutlysningar är endast synliga för innehavare av organisationskonton i Prisma.