Området Folkhälsa inkluderar studier av hälsa, sjuklighet och dödlighet i befolkningen i stort, hur hälsa och ohälsa varierar mellan olika grupper samt hur hälsotillståndet förändras under människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan inkluderar sociala och samhälleliga strukturer, människors villkor, möjligheter och handlingar samt hur dessa samspelar.

Både studier som syftar till en mer generell förståelse av dessa processer och fenomen som studier som syftar till att utforma, följa upp och utvärdera åtgärder i syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa är välkomna. Vidare välkomnas studier som syftar till att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer och skyddsfaktorer för sjukdom och ohälsa.

Varken kliniska behandlingsstudier, biomedicinsk grundforskning eller biomedicinsk mekanistisk grundforskning ligger inom Fortes uppdrag.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordföranden

 • Charli Eriksson

  Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet, Sverige

 • Mikaela von Bonsdorff

  Gerontology Research Center and Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland

 • Ledamöter

 • Elin Ekblom Bak

  Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Alexandra Krettek

  Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Birger Forsberg

  Institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Camilla Martha Ihlebæk

  Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Maria Emmelin

  Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Emilie Friberg

  Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Stefan Fors

  Aging Research Center, Karolinska institutet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Kristina Areskoug Josefsson

  Fakultet for helsevitenskap, Oslo Metropolitan University, Norge/Avdelningen för hälsoprevention och vårdvetenskap, Högskolan Väst, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Laust Hvas Mortensen

  Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Kristian Heggebø

  Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Metropolitan University, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Marie Eriksson

  Enheten för statistik, Handelshögskolan, Umeå Universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sigrún Ólafsdóttir

  Faculty of Sociology, University of Iceland, Island

  Vetenskaplig granskare

 • Ársæll Már Arnarsson

  Faculty of Sport, Leisure Studies and Social Education, University of Iceland, Island

  Vetenskaplig granskare

 • Torbjørn Stenstvedt Torsheim

  Department of Psychological Science, University of Bergen, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Sigurd Lauridsen

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Morten Sager

  Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anneli Ivarsson

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Jesper Ekberg

  Samordnare Strategi för hälsa, SKR, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Nina Lindqvist

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Monika Käll Guldbrand

  Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Karin Röding

  Fd. generaldirektör UHR, Sverige

  Samhällsrepresentant