Området Folkhälsa inkluderar studier av hälsa, sjuklighet och dödlighet i befolkningen i stort, hur hälsa och ohälsa varierar mellan olika grupper samt hur hälsotillståndet förändras under människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan inkluderar sociala och samhälleliga strukturer, människors villkor, möjligheter och handlingar samt hur dessa samspelar.

Både studier som syftar till en mer generell förståelse av dessa processer och fenomen som studier som syftar till att utforma, följa upp och utvärdera åtgärder i syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa är välkomna. Vidare välkomnas studier som syftar till att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer och skyddsfaktorer för sjukdom och ohälsa.

Varken kliniska behandlingsstudier, biomedicinsk grundforskning eller biomedicinsk mekanistisk grundforskning ligger inom Fortes uppdrag.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordföranden

 • Charli Eriksson

  Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet, Sverige

 • Mikaela von Bonsdorff

  Gerontology Research Center and Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland

 • Ledamöter

 • Kaisa Snidare

  Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet, Sverige

 • Nina Lindqvist

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

 • Elisabeth Bengtsson

  Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Jesper Ekberg

  Samordnare Strategi för hälsa, SKR

 • Alexandra Krettek

  Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde, Sverige

 • Bjørn Heine Strand

  Norwegian Intitute of Public Health, Norge

 • Cecilia Magnusson

  Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Sverige

 • Cecilia Stålsby Lundborg

  Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Sverige

 • Elin Ekblom Bak

  Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Sverige

 • Ellenor Mittendorfer-Rutz

  Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karoliska Institutet, Sverige

 • Jette Möller

  Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Sverige

 • Kerstin Nilssson

  Avdelningen för folkhälsovetenskap, Högskolan i Kristianstad, Sverige

 • Kristian Heggebø

  Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Metropolitan University, Norge

 • Lau Caspar Thygesen

  Forskningsafdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen, Syddansk Universitet, Danmark

 • Marie Eriksson

  Handelshögskolan, Umeå Universitet, Sverige

 • Mats Målqvist

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige

 • Sigrún Ólafsdóttir

  Faculty of Sociology, Anthropology and Folkloristics, University of Iceland, Island

 • Stefan Fors

  ARC, Sverige

 • Kristina Areskoug Josefsson

  Fakultet for helsevitenskap, Oslo Metropolitan University, Norge