Den 17 november, kl. 10.00 – 11.30, ordnar Forte ett webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Under seminariet kommer de viktigaste resultaten av litteraturöversikten E-socialt arbete: En systematisk litteraturöversikt med fokus på socialtjänstens individ- och familjeomsorg att presenteras. Den nya rapporten tar ett brett grepp om e-socialt arbete och handlar både om effekter för servicen och konsekvenser för brukare och socialarbetare. Översikten är skriven av Gabriella Scaramuzzino och Teres Hjärpe, båda fil. dr. i socialt arbete och verksamma forskare på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Efter presentationen kommer Marta Nannskog, sektionen för socialtjänst på Sveriges Kommuner och Regioner, att kommentera resultaten och dess innebörd för socialtjänsten.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal om digitaliseringens effekter för servicen till brukare och konsekvenser för socialtjänstens arbetssätt, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Medverkande i efterföljande panelsamtal:

  • Marica Gardell, Socialdirektör, Socialförvaltningen, Region Gotland
  • Simon Vinge, Chefsekonom, Akademikerförbundet SSR
  • Klas Nilsson, Processledare, Social välfärd, Storsthlm
  • Jennie Pålsson, Brukarutvecklare, Socialförvaltningen, Helsingborgs kommun

Webbinariet modereras av Isabelle Carnlöf, programansvarig för programmet för tillämpad välfärdsforskning, Forte.