I dag pågår 32 forskningsprojekt, åtta postdokprojekt, sju forskningsprogram och fyra forskningsnätverk med finansiering genom det nationella programmet för arbetslivsforskning. De har beviljats finansiering inom ramen för tre identifierade utmaningar på arbetslivsområdet. Nedan kan du läsa om vilken forskning som pågår inom programmet, uppdelat på de områden som forskningen rör.