Forte Magasin är ett forskningsmagasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. Läs om ny kunskap i aktuella samhällsfrågor, pågående forskning, röster från praktiken och intervjuer med forskarna bakom resultaten.

Forte Magasin ges ut i två nummer per år – ett på våren och ett på hösten.

Som prenumerant av Forte Magasin får du varje nummer direkt hem i brevlådan så snart det har lanserats. Du kan även välja att få ett eller flera exemplar av varje nummer levererade till din arbetsplats. Oavsett vad du föredrar är det alltid helt kostnadsfritt att vara prenumerant.

Du kan när som helst välja att ändra eller avsluta din prenumeration. Skicka då ett mejl till oss på info@forte.se.

Fyll i formuläret för en kostnadsfri prenumeration på Forte Magasin

 • Ange namnet på din organisation om du vill att magasinet ska skickas dit. Om du vill att magasinet skickas till din hemadress lämnar du detta fält tomt.
 • Please enter a number from 1 to 20.
 • Forte Magasin nr 1/2024

  Forte Magasin nr 1/2024

  Ökningen av barn och ungdomar som dras in i gängkriminalitet är en oroande utveckling för samhället. Många är överens om att socialtjänsten spelar en nyckelroll i kampen mot gängvåldet. Men har den resurser och förmåga nog att göra skillnad?

  Publicerad: 2024

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 2/2023

  Forte Magasin nr 2/2023

  Hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla? Ett välfungerande arbetsliv är avgörande för samhällets utveckling. Därför behövs mer kunskap för att klara av att möta konsekvenserna av strukturomvandlingar som digitalisering, grön omställning och den demokratiska utvecklingen.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 1/2023

  Forte Magasin nr 1/2023

  Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre. Om tio år beräknas tre miljoner människor i Sverige vara över 60 år och 90-åringarna är redan dubbelt så många som för 50 år sedan. Men medan vissa kan leva livets glada dagar långt in på ålderns höst, kan andra ha en kämpigare tillvaro.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 2/2022

  Forte Magasin nr 2/2022

  Frågor om migration och integration har under de senaste åren vuxit sig större i samhällsdebatten. Den forskning som bedrivs på området har en viktig uppgift att bidra med kunskap och ge vägledning i politiska beslut. Men forskningen kan också förbättra människors liv på mer direkta sätt.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 1/2022

  Forte Magasin nr 1/2022

  Befolkningsstudier visar att de flesta barn och unga i Sverige mår bra. Men det är inte verkligheten för alla. För det finns samtidigt tecken på att psykiska besvär som svår ångest, oro och nedstämdhet har ökat kraftigt bland barn, ungdomar och unga vuxna under de senaste decennierna. Det är en oroväckande utveckling.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 2/2021

  Forte Magasin nr 2/2021

  Var fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld i en nära relation, och över 200 000 tusen barn i Sverige beräknas leva i våldsamma hem. Forskningen är en viktig nyckel till att bekämpa våldet.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 1/2021

  Forte Magasin nr 1/2021

  Att känna sig ensam innebär inte bara stort lidande – det är också farligt för vår psykiska och fysiska hälsa. Men vad påverkar vår känsla av ensamhet, vem riskerar att drabbas, och hur förhindrar vi en ensamhetsepidemi i spåren av coronakrisen?

  Publicerad: 2021

  Läs mer